Travel sommer for Røde Kors-frivillige: – Fint å bidra når samfunnet åpnes opp

– Vi ser at aktivitetene tar seg opp mange steder, og det er hyggelig å bidra til at samfunnet åpner opp igjen i sommer, sier nestleder Jarle Bjørge Øverland i Røde Kors’ Hjelpekorps.

Nå merker Røde Kors at sommeraktivitetene øker med flere folk på arrangementer, på tur i fjellene og ved sjøen.

– Hjelpekorpsene har hatt oppdrag over hele landet, både til fjells og til sjøs. Men vi har heldigvis ikke hatt så mange oppdrag knyttet til tragiske ulykker i fjellet som vi hadde på starten av sommeren, sier Øverland.

Men det har også vært endel av de vanlige oppdragene knyttet til savnede mennesker i lokalsamfunn som ikke er knyttet til ferieaktiviteter.

I tillegg til utrykninger og aksjoner når uhellene er ute, bistår Røde Kors’ Hjelpekorps også på mange arrangementer og merket et økt behov for sanitetsvakter. Dette har det vært lite av helt siden koronapandemien rammt. .

– Det er fint å se at aktivitetene i samfunnet har tatt seg opp gjennom de siste ukene, og at det blant annet åpnes opp for mer publikum på kamper og andre lettelser i smitteverntiltakene som gjør at folk kan samles igjen med sanitetsbistand fra Røde Kors. Dette er en viktig del av aktivitetene i mange hjelpekorps, og krever mye innsats fra frivillige også gjennom sommeren, sier Øverland.

Frivillige i mer enn 100 lokalforeninger har denne våren bistått kommunene med vaksinering. Denne frivillige innsatsen fortsetter også inn i sommeren i mange kommuner.

– Det er også fint å se at vaksineinnsatsen fortsetter mange steder og bidrar til å redusere smitterisikoen og åpne opp samfunnet, sier Øverland.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99