Røde Kors: – Treg klimarespons skyldes kun manglende politisk vilje

– Vi kan ikke vente med å sette tiltak ut i livet, men må i stedet skjerpe klimamålene og øke farten med å følge dem opp med handling, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Klimakrisen preger nesten alle sider ved samfunnet vårt. Utfordringer vi kanskje trodde lå noen tiår fram i tid, er her nå. Den trege klimaresponsen vi ser over store deler av verden, skyldes mangel på politisk vilje. Det er lett å si seg enig med FNs generalsekretær António Guterres som sier at vi går i søvne mot en klimakatastrofe, fortsetter Apeland.

Røde Kors jobber i kriser og katastrofer over hele verden, og erfarer på nært hold hvordan klimakrisen rammer hardest de som allerede har minst og er mest sårbare. Skogbranner, hetebølger, ekstrem tørke, flommer og stormer er bare noe av det som i økende omfang rammer mange millioner mennesker.

Røde Kors har gjennom flere rapporter advart mot omfattende humanitære konsekvenser:

  • I 2050 kan 200 millioner være avhengig av humanitær hjelp på grunn av klimarelaterte katastrofer, dersom utviklingen ikke snur.
  • Flere hundre millioner mennesker i sårbare kystsamfunn tvinges til å flytte på grunn av havstigning, ekstrem hete, stormer og oversvømmelser.

Mandag 4. april presenterer FNs klimapanel (IPCC) delrapport 3 i sjette hovedrapport om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler. Den nye delrapporten handler om løsninger.

– Vi vet hva løsningen på klimakrisen er: Vi må kutte det som forårsaker den, altså klimagassutslipp, og vi må sikre stabil finansiering til dem som rammes hardest slik at de kan tilpasse seg de endringene som ikke kan snus. FNs klimarapporter er aldri lystig lesning, men det er positivt at det kommer en rapport om løsninger. Det viser at det mennesker har forårsaket, har vi fortsatt en mulighet til å endre på – om vi gjør det raskt, sier Apeland.

6. april er den norske FN-delegasjonen i New York vertskap for et klimaseminar der Røde Kors presenterer rapporten «Turning the Tide», om klimakrisens humanitære konsekvenser for kystsamfunn. Rapporten er et samarbeid mellom Røde Kors i Norge, Bangladesh, Somalia og Mexico, samt Røde Kors’ klimasenter og Det internasjonale Røde Kors-forbundet. Funnene understreker behovet både for at solide utslippskutt må skje raskt og for finansiering til klimatilpasning. Selv om klimagassutslippene stanset i dag, vil havnivået fortsette å stige i lang tid framover. Innen stigningen stanser, vil hjemmene til 360 millioner mennesker være under vann.

For mer informasjon, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no