Tusenvis av mennesker er i dag savnet rundt om i verden

Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden. Tusenvis mister kontakten med sine nærmeste. Røde Kors får henvendelser om hjelp til å finne savnede fra alle verdens hjørner.

En konsekvens av konflikt, katastrofer og migrasjon, er at mennesker kommer bort fra sine familier og venner i kaoset som oppstår. Akkurat nå er Røde Kors-bevegelsen engasjert i å lete opp savnede som er kommet bort i konflikter, naturkatastrofer eller migrasjon i mer enn 80 land rundt i verden. Bare i Afrika er 44.000 personer savnet. Nesten halvparten av dem er barn.

- Barn er en spesielt utsatt og sårbar gruppe. Barn blir lett borte under urolige og kritiske situasjoner, og enslige mindreårige er spesielt sårbare. Barn uten omsorgspersoner i nærheten, kan lett bli ofre for menneskehandel og utnytting av ulik karakter, forteller Brita Liholm, seniorrådgiver i Oppsporingstjenesten hos Røde Kors i Norge.

Mange blir meldt savnet av familie som er i Norge, men det er også mange som bor i utlandet som melder at de savner noen de tror er i Norge.

Psykisk belastning


30. august er den internasjonale dagen for savnede hvor vi minnes de som blir borte, og hvor vi også setter fokus på alle som mister kontakt med sine kjære på grunn krig, konflikt, katastrofer og migrasjon.

- Å leve med savn over tid kan føre til varige, psykiske lidelser. Savnet overtar all tankevirksomhet og forstyrrer personlig utvikling på alle områder, sier Liholm.

Utvikling av sorgforstyrrelse når noen er savnet og man ikke finner svar, er fem ganger større enn når et familiemedlem dør en naturlig død.

- Det er en stor psykisk belastning for familier å ikke vite hvor det har blitt av sine kjære. Det blir vanskelig å konsentrere seg om skolegang, språkopplæring, jobb og normal, daglig funksjon i samfunnet, legger Liholm til.

Genèvekonvensjonen har gitt Røde Kors et mandat til å ta et humanitært initiativ når mennesker blir ofre for krig, konflikt og katastrofer. Dette betyr også at familie og venner har rett til å vite hva som er skjedd med sine kjære. Røde Kors finnes i 192 land og det er dette globale nettverket som gjør det mulig å lete etter savnede.

Humanitært mandat


- Våre prinsipper om nøytralitet og upartiskhet gir oss blant annet tilgang til fengsler og interneringsleirer gjennom avtaler med myndigheter. Røde Kors beskytter både dem som leter og de som blir funnet. Slik er Røde Kors den eneste muligheten for mange til å få bistand til å spore opp familien sin, uten å sette eget og andres liv i fare, forteller Liholm.

I mer enn 150 år har Røde Korsbevegelsen jobbet for å stadfeste hva som har skjedd med personer som er savnet i konflikt, naturkatastrofer eller langs migrasjonsruter. Røde Kors leter ikke bare etter dem som nylig er meldt savnet, men også etter dem som forsvant under eldre historiske hendelser, blant annet under konflikten på Balkan og helt tilbake til før og under andre verdenskrig.

Gjennom nettsiden Trace the Face kan mennesker som søker etter kjære som har kommet bort under migrasjonsrutene til Europa legge ut bilder av seg selv. I gjennomsnitt gjenforenes en familie hver uke gjennom tjenesten.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99