Millioner vil rammes av konflikten i Ukraina

Intensiveringen i kampene øst i Ukraina kan føre til full stopp i helt grunnleggende tjenester. Røde Kors ber partene sikre at humanitære behov sikres til folk på begge sider av konflikten.

– Det er nå avgjørende å sikre at sykehus og andre helsetjenester er tilgjengelige, og at grunnleggende infrastruktur som vann og strøm og varme beskyttes, sier Ivar Stokkereit, leder for folkerettsenheten i Røde Kors.

Røde Kors understreker viktigheten av at de grunnleggende humanitærrettslige prinsippene overholdes. Det vil si at sivile ikke skal angripes, og at sivile bygninger, skoler, sykehus og matproduksjon beskyttes.

– Gjennom nesten åtte år med konflikt har folk på begge sider av kontaktlinjen lidd på grunn av beskytninger, kamphandlinger, traumer og økonomiske problemer. Familier og lokalsamfunn har allerede vært splittet, og vi frykter at et økt konfliktnivå kan forlenge og forverre den allerde uholdbare situasjonen på ubestemt tid, sier Stokkereit.  

Røde Kors er særlig bekymret hvis kampene nå flyttes inn i byene.

– Når kraftige eksplosive våpen beregnet på åpen slagmark brukes i tettbygde strøk, medfører det en langt større risiko for at sivile og viktig infrastruktur rammes, sier Stokkereit. 

Røde Kors har jobbet på begge sider av kontaktlinjen i Ukraina siden konflikten startet for åtte år siden. Ukrainaoperasjonen, som også støttes av Norge, er den 10. største operasjonen til ICRC globalt sett.  

– Røde Kors minner partene i konflikten om at den sivile infrastrukturen som leverer grunnleggende tjenester til folk, og de sivile som jobber for å opprettholde driften, eller reparere ødelagte anlegg, er beskyttet under internasjonal humanitær rett, sier Stokkereit.

Ifølge FN er over 13.000 døde og over 7.000 sivile blitt skadet siden konflikten startet i 2014. I dag har nærmere 3 millioner mennesker behov for humanitær hjelp. De største behovene er langs kontaktlinjen og i de ikke-myndighetskontrollerte områdene helt i øst der den humanitære tilgangen er begrenset.

Enorme områder langs kontaktlinjen er minelagte, og har forårsaket de fleste sivile dødsfall og skader. Røde Kors driver en omfattende hjelpeoperasjon på begge sider av kontaktlinjen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) vil fortsette dialogen med alle involverte parter for å sikre at sivilbefolkningen og sivil infrastruktur som vann, elektrisitet, helse og utdanning beskyttes og at internerte behandles humant, i tråd med internasjonal humanitær rett.

– Hvis vi ikke får en rask diplomatisk løsning på situasjonen står vi i fare for å bli vitner til økte lidelser, store fordrivelser, og en forverring av de allerede enorme humanitære behovene, sier Stokkereit.

For andre pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no