Ukraina er ikke forberedt på vinteren

Behovene for nødhjelp i Ukraina øker for hver dag og har gjort det siden krigen eskalerte for et halvt år siden. Nå forbereder Røde Kors seg for en krevende høst og en tøff vinter.

Mange har mistet alt og store deler av befolkningen i landet går en usikker tid i møte.

– Det har vært seks måneder med lidelse, død og ødeleggelser. 13 millioner mennesker har flyktet fra sine hjem og mange lever med en usikkerhet som er vanskelig å sette seg inn i, enten på grunn av utrygghet som følge av krigshandlingene eller utrygghet fordi de ikke vet hva de neste dagene, ukene eller månedene vil bringe, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

I desember i fjor var gjennomsnittstemperaturen i Ukraina mellom 15 og 20 minusgrader. Flere enn 650.000 mennesker står nå uten gass eller elektrisitet til oppvarming.

– Kulden vil gjøre alt vanskeligere for de som har mistet alt. Minst 130.000 hjem er ødelagt eller skadet. Mange sykehus og helseklinikker er ødelagt og kan ikke tilby helsehjelp, enten på grunn av ødeleggelser eller på grunn av mangel på helsepersonell.

I deler av Ukraina har befolkningen levd med væpnet konflikt i mange år. Samtidig som det er seks måneder siden krigen eskalerte, har Røde Kors og andre humanitære organisasjoner mobilisert for å hjelpe de som er direkte rammet. Nødhjelpsinnsatsen i Ukraina kommer til å vare lenge.

– Både nødhjelpsorganisasjoner og giverland må være forberedt på en innsats som vil vare i lang tid. Det er en av historiens største nødhjelpsoperasjoner, og vi kan si med sikkerhet at behovene vil være store i lang tid framover, sier Apeland. Til sammen har Røde Kors-bevegelsen gitt nødhjelp til 5 millioner mennesker i Ukraina. Over 100.000 frivillige og ansatte i Røde Kors er involvert i innsatsen gjennom 48 nasjonale Røde Kors-foreninger, i Ukraina og i nabolandene. Nå forberedes vinteren som vil være ekstra vanskelig for de som har mistet sine hjem, eller bor i ødelagte bygninger.

– Om få uker faller temperaturen og folk som har søkt midlertidig tilflukt vil få en tøff hverdag. Der hvor kampene har vært, og fortsatt pågår, er det også store ødeleggelser som gjør folk spesielt utsatte når kulden setter inn. Mange har mistet alt og går en tøff vinter i møte, sier Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Røde Kors.

Røde Kors i Norge har sendt førstehjelpsutstyr og medisinsk utstyr til sykehus i Ukraina for å styrke den livreddende helseinnsatsen. Gjennom 15 mobile helseenheter fra Norge har 13.000 mennesker fått tilgang på helsehjelp. I tillegg har Røde Kors med midler fra norske givere bidratt til psykososial støtte og førstehjelpsopplæring av flere hundre mennesker.

Noen nøkkeltall om Røde Kors-innsatsen:

  • Røde Kors-bevegelsen har gitt nødhjelp til 5 millioner mennesker.

  • 718.000 mennesker har fått helsehjelp gjennom Røde Kors-innsats.

  • 377.000 mennesker har fått psykososial støtte.

  • 770 nødhjelpseksperter har blitt sendt til Ukraina og nabolandene.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no