Unge føler seg mer ensomme under pandemien

En ny undersøkelse utført av Opinion for Røde Kors viser at 45 prosent av unge mellom 16 og 24 år føler seg mer ensomme på grunn av koronaviruset.

– Dette er et varsku til både oss og myndighetene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Tallene kommer frem i Opinions ferske koronamonitor for Røde Kors, hvor over 4.000 personer er blitt spurt om hvordan livet har endret seg de siste ukene som følge av koronaviruset. Mange aldersgrupper oppgir at de er blitt mer ensomme som følge av pandemien, men ikke i noen av aldersgruppene har endringene vært større enn i den yngste aldersgruppen. Hele 45 prosent av de spurte mellom 16 og 24 år forteller at de nå føler seg ensomme. Dette er dobbelt så høyt som gjennomsnittet for hele den norske befolkningen over 40 år. I aldersgruppen 25-29 år oppgir 35 prosent at de er ensomme. 

Mens man i liten grad ser endring i andre aldersgrupper sammenliknet med andre ensomhetsundersøkelser, skiller unge voksne seg dramatisk ut med langt høyere tall. Til sammenlikning viser SSBs levekårsundersøkelse at 22 prosent mellom 16 og 24 år er ensomme.  

– Disse tallene er høye og et varsku til både oss og norske myndigheter. Dette er et tydelig signal om at mange sliter. At så mange opplever ensomhet må vi ta på alvor, sier Apeland.  

I undersøkelsen kommer det videre frem at én av fire under 25 år sliter psykisk, og fire av ti (40%) oppgir å være i dårligere fysisk form nå enn før virusutbruddet.  

– Denne undersøkelsen svarer ikke på hvor alvorlig ensomheten er, men vi vet at dette er en gruppe hvor blant annet selvmordsraten er høyere enn hos andre grupper. Langvarig ensomhet kan også lede til større psykiske utfordringer, sier Apeland.  

Skoler og mange arbeidsplasser har vært fysisk stengt siden 13. mars, og mange aktiviteter har stoppet opp. Det har gjort hverdagen utfordrende for mange unge.  

Røde Kors har de siste ukene trappet opp og omstilt aktiviteter til å bli digitale, som for eksempel ringevenner, ungdomshusene Fellesverkene har blitt til digitale møteplasser, flyktningguider møtes digitalt, frivillige som besøker innsatte skyper eller ringer med mer.  

– Dette er en situasjon som utfordrer oss, også i Røde Kors. Vi må nå se på om vi kan gjøre noe mer for denne gruppen om situasjonen blir langvarig, sier Apeland.  

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99

eller send e-post til pressevakt@redcross.no