Én million mennesker uten tilgang på vann øst i Ukraina

Intensiveringen i kampene øst i Ukraina kan føre til full stopp i helt grunnleggende tjenester.

I løpet av den siste uken har to store pumpestasjoner for vann blitt satt ut av drift på grunn av konflikten.  

Dette gjelder to vannanlegg i Donetsk-regionen som vanligvis sørger for rent vann til over en million mennesker på begge sider av kontaktlinjen. Også sykehus i området er berørt av dette.

– Vi er bekymret for konsekvensene den pågående spenningen har for folk i området, som allerede har vært gjennom nesten åtte år med konflikt. På begge sider av kontaktlinjen har folk lidd på grunn av beskytninger, kamphandlinger, traumer og økonomiske problemer på grunn av konflikten som har vart lenge, sier Morten Tønnessen-Krokan, regionsrådgiver for Europa i Røde Kors i Norge.

Kampene pågår i og rundt tettbygde strøk, og både boliger og infrastruktur som vann- og strømanlegg er skadet.

– Røde Kors minner partene i konflikten om at den sivile infrastrukturen som leverer grunnleggende tjenester til folk, og de sivile som jobber for å opprettholde driften, eller reparere ødelagte anlegg, er beskyttet under internasjonal humanitær rett, sier Tønnessen-Krokan.

Ifølge FN har 13.000 omkommet og over 7.000 sivile blitt skadet fra 2014 til 2021. I dag har nærmere 3 millioner mennesker behov for humanitær hjelp. De største behovene er langs kontaktlinjen og i de ikke-myndighetskontrollerte områdene helt i øst der den humanitære tilgangen er begrenset.
– Spesielt mange eldre rammes av å ikke kunne krysse konfliktlinjen og hente ut pensjon. Enorme områder er minelagte og forårsaker de fleste sivile dødsfall og skader. Røde Kors driver en omfattende hjelpeoperasjon på begge sider av kontaktlinjen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har jevn, konfidensiell dialog med alle involverte parter for å sikre at sivilbefolkningen og sivil infrastruktur som vann, elektrisitet, helse og utdanning beskyttes og at internerte behandles humant, i tråd med internasjonal humanitær rett. Ukrainaoperasjonen, som også støttes av Norge, er den 10. største operasjonen til ICRC globalt sett.  
– Denne konflikten har pågått i snart åtte år og preger alle som lever i området. I tillegg til de tusener som har mistet livet er også mer enn 800 mennesker savnet. Konflikten har ført til stor lidelse for alle de som rammes av den, sier Tønnessen-Krokan.


For andre pressehenvendelser, kontakt:
  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no