Røde Kors Hjelpekorps: Vær forsiktig - utsett toppturene de neste to dagene

Frivillige i Hjelpekorpset har deltatt i 30 henteoppdrag og 1 søksoppdrag i palmehelga. Med økt skredfare og ustabilt vær i flere fjellområder er det ekstra viktig å planlegge turer godt.

I palmehelgen har Røde Kors Hjelpekorps sine 1200 frivillige som er i påskeberedskap deltatt i 31 aksjoner, der de fleste har vært henteoppdrag i skiløyper, i terreng og fra hytter.

– Dette antallet er slik en vanlig inngang til påsken pleier å være og vi har heldigvis ikke hatt større søk- eller redningsaksjoner til nå, sier Nils Vidar Hopland i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Han håper det heller ikke blir mer krevende oppdrag i dagene framover når det er meldt dårlig vær og stor skredfare i viktige fjellområder.

De oppdaterte skredvarslene på varsom.no viser at det i en rekke fjellområder i landet vil være betydelig fare for snøskred mandag og tirsdag. Kombinert med faren for skiftende vær og mye vind, er det grunn til å tenke seg nøye om før man legger ut på krevende skiturer.

– De neste dagene er det ekstra viktig å planlegge turen godt. Toppturer bør ikke gjennomføres under slike vær- og skredforhold. Da er det bedre å spare slike turer til senere i påsken, og heller velge nærturer de neste par dagene, er Hoplands råd.

Røde Kors-frivilige bemanner rundt 90 vakthytter over hele landet, og har et stort antall frivillige i Hjelpekorpsene i forsterket hjemmeberedskap gjennom påsken.

Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner i fjellet. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte
Røde Kors´ pressetelefon (ikke SMS): +47 94 87 29 99 eller pressevakt@redcross.no