Verdens ledere må stille opp for Afghanere nå

Med 18 millioner mennesker som trenger nødhjelp er behovene for fortsatt støtte til det afghanske folk stort.

Mandag har FNs-generalsekretær innkalt til et høynivåmøte for å snakke om finansiering for å støtte det afghanske folk i en spesielt vanskelig tid.

– Det en kritisk situasjon nå og verdens ledere må vise ansvar for å støtte det afghanske folk. Over 40 år med konflikt, en alvorlig tørke som pågår nå og koronapandemien som har rammet hardt, gjør at afghanere har det vanskelig nå. Kombinert med usikkerhet om hvordan framtiden vil se ut, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Etter at Taliban har tatt over kontrollen i hele landet har mange grunnleggende tjenester mer eller mindre stanset opp, samtidig nærmer vinteren seg, som vil bli en spesielt tøff tid.

– Vi ser at hele bredden i grunnleggende tjenester berøres: helsetjenester, elektrisitet, matforsyninger, vannforsyninger og sanitære forhold. I tillegg er mange internt fordrevne, enten på grunn av konflikten eller på grunn av naturkatastrofer. Til sammen blir dette en svært alvorlig situasjon. Det haster med å hjelpe, sier Apeland.

Røde Kors ber om at statene sørger for økt og forutsigbar støtte til det humanitære arbeidet i Afghanistan, og at en del av støtten videre blir gitt via internasjonale organisasjoner og Røde Kors-bevegelsen.

– De siste ukene er det mange internasjonale organisasjoner og aktører som har trukket seg ut av landet, eller stanset arbeide. Samtidig øker behovene og de lokale markedene fungerer ikke på grunn av at bankene har vært stengt og det er vanskelig å få tak i penger. Dette gjør innsatsen til Røde Kors og andre aktører som fortsatt er aktive i Afghanistan enda viktigere, sier Apeland.

Det er for tiden stor usikkerhet i forhold til hvordan Taliban kommer til å styre landet, og hvordan situasjonen blir for de som lever rundt om i landets 34 provinser. Spesielt har det vært usikkerhet blant kvinner.

– Vi trenger både kvinner og menn i det humanitære arbeidet vi gjør i landet, og det er helt åpenbart at hele befolkningen har behov for de samme tjenestene innen helsehjelp. Vi må komme dit at kvinnelige ansatte og pasienter ikke er redde for å gå på jobb eller oppsøke helsehjelp, sier Apeland.

Røde Kors i Norge støtter helseinnsatsen 90 steder i Afghanistan gjennom 69 helseklinikker og 21 mobile helseteam spredt over hele Afghanistan. Helseklinikkene er i drift og tilbyr helsetjenester til folk.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no