Viktige skritt for beskyttelse av utdanning i konfliktsituasjoner

I dag vedtok FNs Sikkerhetsråd å styrke barns rett til trygg tilgang på utdanning i væpnet konflikt. Røde Kors berømmer Norges innsats med den historiske resolusjonen.

Norge har sammen med Niger stått i spissen for arbeidet med resolusjonen som nettopp ble vedtatt i sikkerhetsrådet.  

– Når krise eller konflikt rammer er utdanningstilbudet til barn og ungdom ofte noe av det første som går tapt, men er da det trengs som mest. Derfor er det nå viktig å sikre at resolusjonen også følges opp med handling på bakken, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.  

I dag regner man med at så mange som 130 millioner kriserammede barn og ungdom står uten et trygt utdanningstilbud som følge av væpnet konflikt. Pandemien har forverret situasjonen og rammet de som allerede var sårbare hardest.     

I områder som Sahel, Syria og Nagorno-Karabakh har vi sett at angrep på utdanning er et økende og stadig mer komplekst problem.

–  Det er derfor avgjørende at innsatsen for å beskytte utdanning mot angrep og militær bruk i krig og konflikt må styrkes. Resolusjonen som er vedtatt i dag er et viktig skritt i riktig retning av å forsterke det ansvaret partene i en væpnet konflikt har for å sikre barns rett til utdanning selv om de vokser opp i en konfliktsituasjon, sier Apeland.

Norge har gjennom høsten jobbet sammen med Niger for å legge frem en resolusjon i Sikkerhetsrådet som minner om eksisterende forpliktelser under folkeretten og understreker viktige tiltak for å beskytte skoler, barn og lærere i konfliktsituasjoner, inkludert viktigheten av å avstå fra å bruke skoler til militært bruk. Det er første gang Sikkerhetsrådet har vedtatt en resolusjon spesifikt på dette temaet. 

– Vi ser med økende bekymring på hva som skjer når utdanningstilbudet går tapt for hele generasjoner som vokser opp med følgene av væpnet konflikt. Det er svært positivt at Norge bidrar til å løfte denne utfordringen på den globale agendaen, men det må ikke stoppe her. Resolusjonen må følges opp med praktiske tiltak, og innsatsen må forankres og drives lokalt, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no