Røde Kors: Vil bidra til å vaksinere 500 millioner mot korona

Røde Kors advarer mot dødelige konsekvenser av at vaksine ikke distribueres rettferdig. Organisasjonen vil derfor bidra til at opptil 500 millioner mennesker i fattige land får vaksinen.

Så langt har de aller fleste koronavaksinene blitt gitt i høyinntektsland. Nesten 70 prosent av alle vaksiner har blitt gitt i de 50 rikeste landene i verden. De 50 fattigste landene bare fått 0,1 prosent av vaksinene.

– Det er problematisk, både fordi det er urettferdig, og fordi det både kan forlenge og forverre pandemien. Vi kan ikke ofre de mest utsatte i noen land for at mennesker med lav risiko skal komme foran i køen i de rikeste landene, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors i Norge.

Hvis koronapandemien får utvikle seg uforstyrret i noen områder eller land, kan den fortsette å sirkulere og mutere. Da kan vi få varianter som er resistente mot vaksinene.

– Da vil heller ikke de som allerede har blitt vaksinert være immune lenger. Den eneste måten vi kan bekjempe pandemien er å sikre at alle får tilgang, også i verdens fattigste land. Frem til vi når et høyt nok vaksinenivå i hvert eneste land, utgjør korona en trussel mot alle, sier Apeland.

Det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) vil derfor bidra til at mennesker i lavinntektsland vil få koronavaksine, som en del av det internasjonale COVAX-samarbeidet. Initiativet, som skal bidra til at vaksiner fordeles på en rettferdig måte over hele verden, har som målsetting å nå 500 millioner mennesker med koronavaksine. 

IFRC vil jobbe sammen med nasjonalforeninger i 66 land for å planlegge og distribuere vaksiner, og dermed sikre at vaksinene når de som er i risikogruppene. Røde Kors-frivillige vil oppsøke områder som sosialt, økonomisk eller geografisk isolert, slik at de mest sårbare blir vaksinert så raskt som mulig, og sørge for informasjonskampanjer som sikrer god informasjon om hvordan vaksinene blir tilgjengelige, og begrense feilinformasjon om vaksinen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99