Prosjektet #Vinduslykke fra Haugesund Røde Kors vant Helseprisen 2021

Søndag ble Haugesund Røde Kors´ prosjekt #Vinduslykke tildelt Helseprisen for 2021. Prosjektet har skapt glede og sosiale møter, selv om det hele har foregått bak lukkede vinduer og balkonger.

Haugesund-initiativet #Vinduslykke betyr nettopp lykke bak et vindu. Prosjektet ble startet høsten 2020 som følge av at strenge smitteverntiltak satte en stopper for frivilligbesøk og arrangementer på sykehjem og institusjoner. Vinduslykke går ut på å organisere konserter og annen underholdning utenfor vinduet til eldre på sykehjem og institusjoner, for å spre glede på en trygg og smittevernvennlig måte. Siden oppstarten har det blitt arrangert 215 ulike vinduslykke-arrangementer bare i Haugesund.

– Det er utrolig stas for oss i Røde Kors å motta denne prisen. Jeg vil rose Haugesund Røde Kors for å ha utviklet en spennende idé som de har delt med hele organisasjonen. Gjennom pandemien har vi funnet gode ideer og løsninger på hvordan vi sammen kan bekjempe ensomhet, sier president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

Lyspunkt i hverdagen

Vinnerprosjektet ble annonsert på Oslo Rådhus søndag 5. desember i anledning Frivillighetens dag. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse til et prosjekt i regi av en frivillig organisasjon.

Gjennom #Vinduslykke er det blir arrangert alt fra hundeshow til konserter og andre kulturinnslag. Alt har foregått utenfor vinduene på sykehjem. Tilskuerne på den andre siden av vinduet har vært beboere på sykehjemmene, og de har gjennom prosjektet fått et nytt lyspunkt i hverdagen. Prosjektet #Vinduslykke viser hvordan en enkel idé raskt kan vokse, spre seg og utvikle seg til noe større, med intensjonen om å glede andre i deres hverdag.

Haugesund inspirerte flere lokallag

Lokalforeningene i Røde Kors har blitt inspirert av hverandre, og #Vinduslykke arrangeres nå i flere byer og tettsteder i Norge, deriblant i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Re og Stokke. Haugesund Røde Kors er drivkraften bak prosjektet.

– Det er fint å se at deling av erfaringer og gode ideer på tvers av lokalforeninger kan føre til at flere får et lyspunkt i hverdagen. Pandemien har minnet oss på hvor viktig de små tingene i livet er for vår livsglede og mentale helse, sier Sveinsvoll.

Dette prosjektet har vært viktig for å skape glede og sosiale møter, selv om det hele har foregått bak lukkede vinduer og balkonger. Det å dele fine øyeblikk sammen er viktig for alle, uansett alder og livssituasjon.

Prosjektet #Vinduslykke er finansiert gjennom støtte fra Stiftelsen Dam.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no