Røde Kors: Forbereder seg på katastrofevinter i Ukraina

Minusgrader og store ødeleggelser på infrastruktur vil skape enorme lidelser i vintermånedene. Mangel på elektrisitet, vann og oppvarming vil også prege Røde Kors-operasjoner i Ukraina.

– De gjentatte angrepene mot sivil infrastruktur i Ukraina ødelegger tilgangen på nødvendige tjenester, som vanntilgang, strøm og varme. Dette vil skape enorme lidelser blant sivilbefolkningen, spesielt nå som vinteren nærmer seg, sier Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors.  

Den siste måneden har flere angrep blitt rettet mot energiforsyningen i Ukraina. Det gjør at mange millioner står uten strøm, samtidig som det begrenser tilgang til vann ettersom vannpumper er avhengig av elektrisitet. Vannforsyning er også nødvendig for sentralvarmeanleggene.

– Allerede neste uke er det meldt minusgrader flere steder i Ukraina. Da vil enda flere mennesker komme til å slite med å holde på varmen, og ha rent drikkevann. Angrep på sivil infrastruktur setter sivile liv i fare. Dette er uakseptabelt og et brudd på folkeretten, sier Tønnessen-Krokan.  

Røde Kors forbereder seg på en krevende vinter. De siste ukene har frivillige jobbet på spreng for å reparere og isolere ødelagte hjem, sikre vannforsyning og strøm og utdeling av varme klær og pledd. Det er behov for flere generatorer, varmeovner og drivstoff, og det er mangel på byggematerialer for reparasjoner. Behovene er langt større enn det de internasjonale organisasjonene har kapasitet til å dekke. 

– Vi er særlig bekymret for områdene i øst som har vært utsatt for kamphandlinger i over åtte måneder, inkludert områdene som kontrolleres av russiske styrker. Eldre, skadde, barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne er spesielt utsatt. Røde Kors-bevegelsen vil fortsette å gjøre alt vi kan for å nå ut til så mange som mulig, sier Tønnessen-Krokan.  

Røde Kors har så langt sendt 192 tonn med utstyr som kirurgisk forbruksmateriell, førstehjelpsutstyr, tepper, senger, bårer, varmeovner, utstyr til nyfødte, lagerhaller og biler, samt utstyr for å sikre rent vann. 

Sammen med Ukraina Røde Kors drifter Røde Kors i Norge mobile helseklinikker i Ternopil, Khmelnytskyi og Dnipro. Disse har nådd over 35.000 mennesker med grunnleggende helsehjelp. I tillegg drives det kontinuerlig med førstehjelpsopplæring. Av våre 102 ansatte i helseteamene er 35 internt fordrevne.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no