Helsearbeidere og frivillige angrepet i Myanmar

Røde Kors er bekymret for den økende voldsspiralen etter at demonstranter er drept og skadet. Også frivillige fra Røde Kors er skadet og arrestert i opptøyene.

Røde Kors ber om at helsepersonell, ambulanser og helseinstitusjoner respekteres, slik at de som har behov for helsehjelp kan få det uhindret og på en sikker måte. Når helsepersonell hjelper sårede mennesker, må de verken bli truet eller hindret fra å hjelpe. 

– Det er svært alvorlig at helsearbeidere og frivillige blir skadet mens de er i tjeneste og gir livreddende førstehjelpsbehandling til sårede mennesker, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors i Norge.  

Myanmar Røde Kors har iverksatt en stor operasjon for å hjelpe skadde under de pågående demonstrasjonene. Så langt har Røde Kors i Myanmar gitt førstehjelp til over 1.000 personer som er skadet i de pågående demonstrasjonene i Myanmar. Mer enn 1.500 frivillige og 120 ambulanser er mobilisert for å sikre førstehjelp, redde liv og transportere skadde til sykehus. 

De store demonstrasjonene og store folkeforsamlingene gir også bekymring for kraftig spredning av Covid-19.  

– Myanmar er hardt rammet av korona, og tilgang til sykehus, testing og andre helsetjenester er svært begrenset. Mange steder er sykehus fylt opp fra før, og det gjør oss urolig for kapasiteten til å ta imot skadde fra demonstrasjonene, sier Bjørke-Henriksen.  

Når demonstrasjonene er mange og finner sted på flere steder i landet, ber Røde Kors om at fredelige midler må tas i bruk og at militæret og politiet avstår fra vold.  

– Om bruk av vold er uunngåelig må den være proporsjonal til trusselen. Alle virkemidler må tas i bruk for å unngå skarpe situasjoner der mennesker kan bli skadd eller drept, sier Bjørke-Henriksen.