PSYKT FLINK rapport Røde Kors

En rapport om stress og press blant ungdom

RodeKors_Psykt flink_Rapport.pdf

Mange av våre barn og unge har store problemer

I en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors har vi snakket med ungdom i alderen 16–18 år og bedt om svar på hvordan de opplever hverdagen.

Vi har også snakket med 101 helsesøstre om deres arbeidshverdag: får de tid nok til å arbeide med forebygging og å hjelpe unge med bekymringer og psykiske plager? I svarene ser vi at mange av våre barn og unge har store problemer. De lever med et enormt forventningspress – både fra seg selv, hjemmet, skolen og de rundt seg.

En av fire svarer at de ikke deler med andre når de har store problemer. Samtidig melder mange helsesøstre at de må avvise ungdom som sliter fordi de selv er overbelastet. De har rett og slett ikke tid, og barna møter en stengt dør.

Last ned og les hele rapporten her!