Fra «Forening for Pleie af Syge og Saarede … » til Norges Røde Kors

«Forening for Pleie af Syge og Saarede i Feldt og for Understøttelse af Saarede og Faldnes Efterladte» var et langt navn på en forening som de første tiårene var liten og ubetydelig.

Etableringen gikk nokså ubemerket hen i det norske samfunnet. Den vakte ingen motstand, men fikk heller ikke så mye oppmerksomhet. Det omstendelige navnet var vanskelig å huske.

For stifterne – kretsen rundt Frederik Stang – var nok Røde Kors av begrenset betydning. Dette var menn med posisjoner i samfunnet. Et styreverv i en nystartet forening var kun et av dem. I nekrologene deres er forbindelsen til Røde Kors knapt nevnt.

Gammelt dokument av det håndskrevne navnet eller logo til foreningen
Forenings logo som da besto av hele navnet.

En underavdeling til Svensk Røde Kors

I internasjonale Røde Kors-kretser oppfattet man den norske foreningen som en underavdeling av den svenske. Ved den internasjonale Røde Kors-konferansen i Berlin i 1869 møtte den norsk-svenske militærattaché i Paris, den svenske oberstløytnant Staaf, på vegne av begge landene. Den norske foreningen avslo å reise til Genève for å feire Genève-konvensjonens 20års-jubileum i 1884, man hadde ikke midler til den slags.

I foreningens lange navn var det ingenting som knyttet den til Røde Kors-komiteen i Sveits. Det var liten eller ingen kontakt med Genève den første tiden. Den internasjonale forbindelsen var med andre ord nokså løs. Det var den også for mange andre nasjonale foreninger. Den franske foreningen het for eksempel Société de Secours aux Blessés Militaires de Armées de Terre et de Mer.

Først på 1880-tallet ble det vanlig at nasjonalforeningene brukte Røde Kors-navnet ved internasjonale kongresser og konferanser.
I 1891 halverte den norske foreningen sitt lange navn til «Foreningen for frivillig pleie av syge og saarede i felt», med den franske undertittelen Societé norvegienne de la croix rouge. Med det tok foreningen et viktig skritt i retning av å vise sin tilknytning til Genève.

I årsberetningen for 1908 ble foreningen for første gang omtalt som Norges Røde Kors. Betegnelsen «forening for frivillig pleie af syge og saarede i felt» sto i mindre skrift under. Etter hvert falt den helt bort.