Bing Hodneland logo

Bing Hodneland advokatselskap DA

Bing Hodneland advokatselskap DA bidrar med vederlagsfrie advokattjenester til Røde Kors og Nettverk etter soning.

Bing Hodneland advokatselskap DA og Røde Kors har siden 2017 hatt et tett samarbeid. Dette innebærer hovedsakelig at Bing Hodneland bidrar med vederlagsfrie advokattjenester til hele Norges Røde Kors, og særskilt til Nettverk etter soning. Til gjengjeld får Bing Hodneland blant annet kompetanse om viktige humanitære forhold. Gjennom samarbeidet ønsker advokatselskapet også å motivere sine medarbeidere og andre til å bidra med frivillig arbeid i Røde Kors.

Bing Hodneland advokatselskap DA har dyptgående bransjekunnskap innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, kultur og sport, samt spisskompetanse innen arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning. Bing Hodneland kjennetegnes av førsteklasses fagkompetanse, praktiske råd og hyggelig service.