Et barn i klatreveggen med hjelm på hodet Vis bildetekst
Caverion

Caverion

Siden 2010 har Caverion samarbeidet med Røde Kors. Caverion bidrar med økonomisk støtte og frivillige til aktiviteten «Ferie for alle».

Caverion er teknisk totalleverandør av smarte og grønne bygg. De er en del av Assemblin Caverion Norge med 3 500 medarbeidere fordelt på 60 byer og tettsteder i Norge. De bygger nytt, rehabiliterer, vedlikeholder og drifter teknologi i bygg, industri og infrastruktur for en tryggere hverdag.

Gjennom bærekraftstjenester skal Caverion sørge for fem ganger høyere reduksjon av klimagassutslipp enn deres eget klimaavtrykk, samt gi bærekraftsopplæring for 100% av deres medarbeidere innen 2025.

Dette passer godt inn med bidraget Caverion gir gjennom Ferie for alle. Da får Caverion bidra til at barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie, likevel kan få gode og positive opplevelser sammen. 

Hvert år har Caverion, i tillegg til å gi direkte økonomisk støtte til prosjektet, også lønnet 20 medarbeidere for å stille opp som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sine sommerleirer. Medarbeiderne som deltar sier det er svært givende og helt topp å få være med som frivillige på ferieleirene. Det er givende å få bidra med å tilrettelegge for at barn og familier sammen kan skape gode ferieminner. Gjennom Ferie for alle har Caverion sine medarbeidere både gitt, men også fått, mange gode opplevelser. De er erfarne frivillige som gjerne er med i mange år, og flere bruker egen fritid som frivillig i høst- og vinterferie-oppholdene.

– Å delta som frivillig aktivitetsmedarbeider på Ferie for alle gir meg en helt spesiell glede som varer hele året! Fordi en får bli med på kjekke aktiviteter, oppleve andre folks opplevelse av å mestre nye ting, og bli kjent med folk, sier Frode Årsvold, Caverion-ansatt som deltar på flere ferieopphold på egen fritid i tillegg til det lønnede oppholdet fra Caverion.

– Vi i Røde Kors er utrolig stolte over det gode samarbeidet vi har med Caverion om å skape gode ferieminner for barn og unge over hele landet. Caverion har gjennom flere års samarbeid bidratt til å sikre stabilitet og kontinuitet i ferietilbudet, og ikke minst årlig tilgang på mange engasjerte frivillige, som er en svært viktig del av ferietilbudet. Dette har kommet tusenvis av barn og unge til gode over hele landet, sier Ann Christin Håland, Røde Kors.

– Caverion er opptatt av å ta samfunnsansvar. Gjennom «Ferie for alle» får vi tydelig bekreftet at vår bistand kommer til nytte. Vi lever i et materialistisk samfunn der mange har altfor mye, og der tradisjonelle julegaver ofte bare blir liggende i skuffen hjemme. Vi ønsker i stedet å gi litt menneskelighet og varme, som her ved å kunne bidra til at familier kan få fine ferieminner sammen. Røde Kors sitt mangfoldige humanitære engasjement har også vært avgjørende for at vi har valgt Røde Kors som samarbeidspartner, sier Knut Gaaserud, adm. direktør i Caverion Norge.