Et barn i klatreveggen med hjelm på hodet

Caverion

Caverion har siden 2010 samarbeidet med Røde Kors. Caverion bidrar med økonomisk støtte og frivillige ansatte til aktiviteten «Ferie for alle».

Caverion er et europeisk selskap og et av de største tekniske totalentreprenørene i Norge. De har over 2 400 fagfolk fordelt på 50 steder i Norge, fra Mandal i sør til Tromsø i nord, og har tilstedeværelse i 11 land i Europa. De drives av å skape smarte og bærekraftige bygg og byer, for å sikre produktivitet og trivsel for mennesker, der de jobber, lever og reiser. Caverion har kompetanse for hele livssyklusen til bygg, industri og infrastruktur. 

Gjennom bærekraftstjenester skal Caverion sørge for fem ganger høyere reduksjon av klimagassutslipp enn deres eget klimaavtrykk, samt gi bærekraftsopplæring for 100% av deres medarbeidere innen 2025.

Caverion og Røde Kors

  • Bransje: Bygg, industri og infrastruktur
  • Inngått partnerskap: 2010
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, frivillighet
  • Støtten går til: Ferie for alle
  • Les mer om samarbeidet hos Caverion

Caverion har gjennom flere år støttet Røde Kors' prosjekt «Ferie for alle». Caverion sitt kundeløfte er Building Performance. For dem handler det om å sette mennesker og samfunnet sine mål i fokus. Det handler om å se etter gode løsninger og forbedringer som resulterer i en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Dette passer godt inn med bidraget Caverion gir gjennom Ferie for alle. Da får Caverion bidra til at barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie, likevel kan få gode og positive opplevelser sammen. 

Gruppebilde av Caverion-ansatte med Ferie for alle t-skjorter
Caverion-ansatte på Ferie for alle. Foto: Caverion

Hvert år har Caverion, i tillegg til å gi direkte økonomisk støtte til prosjektet, også lønnet 20 medarbeidere for å stille opp som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sine sommerleirer. Internt i selskapet har det vært stor respons med ønske om å delta i arbeidet sammen med Røde Kors. Gjennom Ferie for alle har Caverion sine medarbeidere både gitt, men også fått, mange gode opplevelser. De er erfarne frivillige som gjerne er med i mange år.

- På ferie for alle-uker har jeg opplevd utrolig mye gøy! Du opplever at barn og voksne lyser opp av glede og er så takknemlige for muligheten til å ha ferie sammen som andre. Å se barn og voksne kunne ha fine dager sammen i aktiviteter mange aldri før har vært med på, gjør meg varm i hjertet.

Trude Fors-Falkeng, ansatt Caverion
Selfie av Caverion-ansatt på Ferie for alle
Trude Fors-Falkeng har deltatt på 8 ferieturer i regi av Caverion siden 2012. Foto: Trude Fors-Falkeng

I 2020 inngikk Røde Kors og Caverion en ny 5-årig samarbeidsavtale, som vil fortsette det gode partnerskapet og arbeidet for at flere barnefamilier kan få gode opplevelser i feriene sine.

- Caverion er opptatt av å ta samfunnsansvar. Gjennom «Ferie for alle» får vi tydelig bekreftet at vår bistand kommer til nytte. Vi lever i et materialistisk samfunn der mange har altfor mye, og der tradisjonelle julegaver ofte bare blir liggende i skuffen hjemme. Vi ønsker i stedet å gi litt menneskelighet og varme, som her ved å kunne bidra til at familier kan få fine ferieminner sammen. Røde Kors sitt mangfoldige humanitære engasjement har også vært avgjørende for at vi har valgt Røde Kors som samarbeidspartner.

Knut Gaaserud, adm. direktør i Caverion Norge

Caverion har deltatt på mange aktiviteter og arrangement i regi av Røde Kors, blant annet julestafett, innsamling av tøy i regi av Tøy og Tekstil og gavekort til jul.

- Vi i Røde Kors er utrolig stolte over det gode samarbeidet vi har med Caverion om å skape gode ferieminner for barn og unge over hele landet. Caverion har gjennom flere års samarbeid bidratt til å sikre stabilitet og kontinuitet i ferietilbudet, og ikke minst årlig tilgang på mange engasjerte frivillige, som er en svært viktig del av ferietilbudet. Dette har kommet tusenvis av barn og unge til gode over hele landet.

Ann Christin Håland, Røde Kors
1. januar 2011

Inngår samarbeid

Caverion inngår samarbeid med Røde Kors

26. mai 2015

100 uker Ferie for alle

Caverions ansatte har til sammen bidratt over 100 uker i aktiviteten «Ferie for alle»

1. januar 2020

Fornyer samarbeid

Caverion fornyer samarbeidsavtalen med Røde Kors

26. juli 2021

Caverion-frivillige på Ferie for alle

19 Caverion ansatte var frivillige på Ferie for Alle-opphold for familier i regi av Røde Kors.

Bilde av Caverion-ansatt i kano
Kanotur på Ferie for alle. Foto: Caverion