To kvinner Vis bildetekst
Equinor

Equinor

Equinor er en av Røde Kors’ hovedpartnere. De bidrar gjennom økonomisk støtte, i tillegg til at de som hovedpartner jobber tett med oss for å fremme frivillighet og kompetanseutvikling.

Den offisielle samarbeidsavtalen mellom Røde Kors og Equinor ble inngått i 2023. Likevel går forholdet mellom oss lenger tilbake i tid. Gjennom mange år har Equinor bidratt med støtte til arbeidet vårt, primært i forbindelse med større katastrofer og hendelser internasjonalt.

Equinor vil gjennom samarbeidsavtalen blant annet bidra med frie midler til Røde Kors og støtte til mobile helseenheter. En mobil helseenhet består av medisinsk trent personell som reiser rundt med bil, båt, sykkel eller til fots for å tilby helsetjenester. Disse gjør Røde Kors i stand til å gi grunnleggende helsehjelp til mennesker som lever i områder som er vanskelig tilgjengelige, eller hvor det er veldig langt til helsetjenester for de som bor der.

– Avtalen vil bidra til at vi kan hjelpe flere mennesker og reagere på katastrofer og hendelser der behovene er størst. Den vil styrke vårt humanitære arbeid og sikre forutsigbare og langsiktige inntekter, sier Cecilie Thuv, leder for inntektsavdelingen i Røde Kors.