Båtflyktninger hentes ut av båt

GARD

Gard inngikk et partnerskap med Røde Kors i 2015, men har samarbeidet med organisasjonen i en årrekke.

Samarbeidet bidrar til støtte til beredskap og katastrofer, der gjensidig utveksling av kompetanse og ekspertise er sentralt.

Gard og Røde Kors

  • Bransje: Forsikring 
  • Inngått partnerskap: 2015 
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring 
  • Støtten går til: Internasjonal, nasjonal og lokal beredskap, frie midler 
  • Les mer om samarbeidet hos Gard 

Gard er et internasjonalt sjøforsikringsselskap stiftet 1907 i Arendal. Det over 100 år gamle selskapet har nesten 500 ansatte og ca. 12 800 fartøyer forsikret. Det internasjonale sjøforsikringsselskapet har støttet Røde Kors i en årrekke i forbindelse med større hendelser og naturkatastrofer. I 2015 valgte Gard å utvide og formalisere samarbeidet slik at det også innebærer å dele på den kunnskapen og ekspertisen begge organisasjonene innehar. Gjensidig utveksling av kompetanse og ekspertise står sentralt i partnerskapet.

- I Gard handler samfunnsansvar ikke i første rekke om økonomiske bidrag. Det handler om hvordan vi utøver vår kjernevirksomhet og hvordan vår verdiskaping og våre aktiviteter påvirker miljøet, våre ansatte og samfunnet generelt. Da er kunnskap essensielt. Samarbeidet mellom Gard og Røde Kors fokuserer på gjensidig utveksling av kompetanse og erfaring for å bedre situasjonen i land og områder som er viktige både for vår bransje og for Røde Kors eller Røde Halvmåne.

Svein Buvik, Chief Human Resource Officer i Gard

Globale utfordringer

Sjøforsikringsselskapet har valgt å engasjere seg i Røde Kors fordi mange av tragediene som treffer rundt i verden rammer land som er nære sjø og hav, og hvor Gard har sitt nettverk. I tillegg er selskapet, med ansatte fra mer enn 30 nasjoner og kunder i 89 land og i alle verdensdeler, en internasjonal organisasjon. Det er derfor viktig for Gard at Røde Kors er religionsnøytrale og politisk uavhengige. Røde Kors har også mulighet til å hjelpe enda bredere gjennom sin søsterorganisasjon Røde Halvmåne. Gard har derfor i flere sammenhenger valgt å kanalisere ressurser og støtte gjennom Røde Kors - både fordi det er effektivt og favner bredt. I tillegg skapes det et stort engasjement i Gard i forbindelse med det hjelpearbeidet som gjøres i organisasjonen før, under og etter katastrofer.

- Det finnes mange organisasjoner som gjør mye godt og vi har valgt å samarbeide med Røde Kors fordi organisasjonens grunnleggende prinsipper appellerer til vår bedrift i et globalt perspektiv.

Svein Buvik, Chief Human Resource Officer i Gard.

I en stadig mer kompleks verden er det humanitære beredskapssystemet under enormt press. For Røde Kors betyr samarbeidet med Gard at vi både nasjonalt og internasjonalt kan styrke arbeidet med å bygge lokalsamfunnenes evne til å redusere risikoen for, planlegge for, stå imot, respondere på og selv gjenoppbygge etter en katastrofe. Gjennom samarbeidet vil Røde Kors kunne få tilgang til Gards kompetanse og globale korrespondentnettverk for å få hjelp til sine prosjekter. Ansatte i Røde Kors har for eksempel deltatt på lederkurs i regi av Gard. Til gjengjeld vil Gards ansatte kunne dra nytte av Røde Kors sin feltkompetanse innen eksempelvis krisehåndtering, krisekommunikasjon, infrastruktur og internasjonale avtaler.

Bern G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, påpeker at dersom Røde Kors skal evne å møte morgendagens humanitære utfordringer må organisasjonen forstå verden rundt oss, en verden som er i konstant endring. Blant annet vil den digitale utviklingen gi oss nye utfordringer, men også enorme muligheter til å styrke det frivillige, humanitære arbeidet.

- Skal vi evne å møte morgendagens humanitære utfordringer må vi forstå verden rundt oss, en verden som er i konstant endring. Blant annet vil den digitale utviklingen gi oss nye utfordringer, men også enorme muligheter til å styrke det frivillige, humanitære arbeidet. Skal vi lykkes må vi som organisasjon kunne samarbeid med og lære av dem som har kompetanse. Gard er ett av få selskaper som har en global kunnskap om risiko og konsekvenser, og for Røde Kors- og Røde Halvmåne- bevegelsen med tilstedeværelse i 190 land vil denne kunnskapen bidra til å redde liv og gi enda flere mennesker troen på en fremtid.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.
Person med smittevernutstyr foran en ambulanse
Grindaheim RKH Beredskapsambulanse, som bistår i smittetesting. Foto: Røde Kors