Båtflyktninger hentes ut av båt Vis bildetekst
GARD

GARD

Gard inngikk et partnerskap med Røde Kors i 2015, men har samarbeidet med organisasjonen i en årrekke.

Samarbeidet bidrar til støtte til beredskap og katastrofer, der gjensidig utveksling av kompetanse og ekspertise er sentralt.

Gard er et internasjonalt sjøforsikringsselskap stiftet 1907 i Arendal. Det over 100 år gamle selskapet har nesten 500 ansatte og ca. 12 800 fartøyer forsikret. Det internasjonale sjøforsikringsselskapet har støttet Røde Kors i en årrekke i forbindelse med større hendelser og naturkatastrofer. I 2015 valgte Gard å utvide og formalisere samarbeidet slik at det også innebærer å dele på den kunnskapen og ekspertisen begge organisasjonene innehar. Gjensidig utveksling av kompetanse og ekspertise står sentralt i partnerskapet.

Globale utfordringer

Sjøforsikringsselskapet har valgt å engasjere seg i Røde Kors fordi mange av tragediene som treffer rundt i verden rammer land som er nære sjø og hav, og hvor Gard har sitt nettverk. I tillegg er selskapet, med ansatte fra mer enn 30 nasjoner og kunder i 89 land og i alle verdensdeler, en internasjonal organisasjon. Det er derfor viktig for Gard at Røde Kors er religionsnøytrale og politisk uavhengige. Røde Kors har også mulighet til å hjelpe enda bredere gjennom sin søsterorganisasjon Røde Halvmåne. Gard har derfor i flere sammenhenger valgt å kanalisere ressurser og støtte gjennom Røde Kors - både fordi det er effektivt og favner bredt. I tillegg skapes det et stort engasjement i Gard i forbindelse med det hjelpearbeidet som gjøres i organisasjonen før, under og etter katastrofer.

I en stadig mer kompleks verden er det humanitære beredskapssystemet under enormt press. For Røde Kors betyr samarbeidet med Gard at vi både nasjonalt og internasjonalt kan styrke arbeidet med å bygge lokalsamfunnenes evne til å redusere risikoen for, planlegge for, stå imot, respondere på og selv gjenoppbygge etter en katastrofe. Gjennom samarbeidet vil Røde Kors kunne få tilgang til Gards kompetanse og globale korrespondentnettverk for å få hjelp til sine prosjekter. Ansatte i Røde Kors har for eksempel deltatt på lederkurs i regi av Gard. Til gjengjeld vil Gards ansatte kunne dra nytte av Røde Kors sin feltkompetanse innen eksempelvis krisehåndtering, krisekommunikasjon, infrastruktur og internasjonale avtaler.

Person med smittevernutstyr foran en ambulanse
Grindaheim RKH Beredskapsambulanse, som bistår i smittetesting. Foto: Røde Kors