Håndhilsing og smil med 1-meters avstand hos Gyldendal Vis bildetekst
Røde Kors på besøk hos Gyldendal for avtalesignering, oktober 2020.

Gyldendal Norsk Forlag AS

Gyldendal Norsk Forlag AS startet partnerskapet med Røde Kors i 2020. Gjennom samarbeidet ønsker forlaget å bidra til økt kunnskap og mindre utenforskap.

Kunnskap er et nøkkelord i samarbeidet, men Gyldendal Norsk Forlag AS er også opptatt av å redusere utenforskap.

Gyldendal Norsk Forlag AS og Røde Kors

  • Bransje: Norsk forlag
  • Inngått partnerskap: 2020
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Digital litteratur, digital leksehjelp, Norsktrening og Nettverk etter soning
  • Les mer om samarbeidet hos Gyldendal

Et partnerskap med Gyldendal Norsk Forlag AS bidrar til at Røde Kors får styrket sin humanitære innsats på flere områder. Prosjektene som omfattes av samarbeidet er Digital leksehjelp, Norsktrening og Nettverk etter soning Oslo. Forlaget har i flere år før partnerskapet bidratt med litteratur til Røde Kors-aktiviteten Leksehjelp. Gjennom samarbeidet får Røde Kors tilgang til både digital litteratur og fysiske bøker. Gyldendal Norsk Forlag AS ønsker i tillegg å stimulere til leseglede og introduksjon til litteratur gjennom podcaster, bokkafe og lydbokintroduksjon. Røde Kors har tidligere deltatt på Edtech Hackathon i regi av Gyldendal Norsk Forlag AS, og samarbeidet gjenspeiler vår felles målsetting. 

Signering av avtale med partnere smilende til kamera hos Gyldendal.
Signering hos Gyldendal høsten 2020.

- Det er svært gledelig at vi har inngått et samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag AS, for vi har mange strenger å spille på i samarbeidet. Kunnskap er et nøkkelord, og gjennom tilgang til litteratur, frivillighet, og ulike arrangement skal vi sammen øke interessen for læring. Vi skal løfte digitale ferdigheter hos våre deltagere og sammen finne løsninger for å hindre utenforskap.

Jeanette Steig Lid, Røde Kors.
Røde Kors i samtale med Gyldendal på scenen.
Karin Afeef fra Røde Kors på Gyldendals Bærekraftseminar i samtale med adm. dir. Arne Magnus.
3. mai 2019

Edtech Hackathon 2019

Edtech Hackathon 2019 i regi av bl.a Gyldendal Norsk Forlag AS. Røde Kors deltar med innlegg før oppstart, deltagere som hjelper lagene i å utvikle løsninger for å forhindre frafall i skolen.

25. september 2020

Inngår samarbeid

Gyldendal Norsk Forlag AS inngår samarbeid med Røde Kors.

8. oktober 2020

Bærekraftsdagen hos Gyldendal

Bærekraftsdagen hos Gyldendal foregår digitalt med alle ansatte. Røde Kors forteller om samarbeidet og bidrar med Tøy og Tekstil poser til alle ansatte.

16. oktober 2020

Edtech Hackathon 2020

Røde Kors deltar på Edtech Hackathon 2020. Målet er å skape læringsløsninger som virker og som kan bidra til at færre elever, studenter og arbeidstakere opplever utenforskap.

18. desember 2020

Røde Kors deltar på ansattsending hos Gyldendal

Gyldendal deltar på ansattsending for alle i Gyldendalkonsernet, med ca. 1800 inviterte. Nina Larsen fra Røde Kors deler informasjon om Senkvelds Juledugnad, som sendes på TV 2 den 19. desember.

1. januar 2021

Innspill til nye lærerplaner

Røde Kors bidrar med innspill til nye læreplaner, eksempelvis samfunnsfag og kroppsøving (førstehjelp).

5ca46104b783c6001bcad7c3
Under Gyldendal-festivalen fikk alle ansatte en Tøy og Tekstil-pose fra Røde Kors, for å kunne donere klær til gjenbruk.
Les mer om Tøy og Tekstil og bestill tekstilreturposer selv her.
Gyldendal har et samarbeid med Røde Kors på mange områder. I anledning Verdens bokdag 23. april, skal vi bidra med innsamling av bøker til deltagere i Røde Kors aktiviteter.