Intrum leder utenfor Lindorff-bygget Vis bildetekst
Siv Martinsen fra Intrum. Foto: Intrum

Intrum

Intrum har siden 2013 bidratt med frivillige innen gjeldsprosjektet i regi av Nettverk etter soning. I juni 2020 inngikk vi et formelt partnerskap.

Intrum bidrar som kursholdere innen personlig økonomi for deltakere og frivillige i Nettverk etter soning.

Intrum er et kreditthåndteringsselskap, som leverer tjenester innen inkasso, fakturering, analyse, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljekjøp. 

Intrum og Røde Kors

  • Bransje: Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
  • Inngått partnerskap: 2020
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Nettverk etter soning

Intrum støtter Nettverk etter soning, et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. For å hjelpe de som sitter og har sittet i fengsel til å møte hverdagens ulike utfordringer, fokuserer Nettverk etter soning på sosiale nettverk, utdannelse og arbeidstrening, og ikke minst kunnskap om gjeld og personlig økonomi.

Lindorff-ansatt lyttende
Siv Hjellegjerde Martinsen fra Intrum besøker Nettverk etter soning. Foto: Intrum

Det å ikke ha kontroll på økonomien kan være veldig ødeleggende for de som er straffedømt, men prøver å få et "A4-liv". Derfor startet Nettverk etter soning i 2012 et tilbud hvor deltakere kan få hjelp med å få kontroll på økonomien.

Intrum bidrar som kursholdere innen inkasso og gjeldsforståelse, og deler kunnskap om hvordan veien mot gjeldsmestring kan se ut. Hvert år holder Intrum 15-20 kurs for både innsatte i norske fengsler, løslatte på Tilbakeføringssenteret G26, ansatte i kriminalomsorgen og frivillige.

De siste årene har det vært fokus på å hjelpe tidligere innsatte med å forstå hvordan de kan leve med gjeld, og hvordan de best kan disponere sin egen økonomi. Målet er å bidra til at færre innsatte og tidligere innsatte får gjeldsproblemer, men også muliggjøre at andre utsatte grupper i Røde Kors kan få tilgang til denne kunnskapen.

1. juni 2020

Inngår strategisk partnerskap

Intrum inngår et offisielt strategisk samarbeid med Røde Kors.

10. juni 2021

Kunnskapsdeling

Intrum deltar på Fagseminaret «Når det gjelder som mest».

16. august 2021

Kompetanseutveksling: Økonomikurs

Intrum holder økonomikurs for deltakere i Nettverk etter soning og workshop om gjeldsordning for frivillige.

21. september 2021

Kompetanseutveksling: Foredrag

Intrum holder foredrag på kurset «gjeldsarbeid for straffedømte».

Nettverk etter soning-bilde. Skyggeperson som er på vei ut av fengsel
Intrum bidrar som kursholdere innen personlig økonomi for deltakere og frivillige i Nettverk etter soning.