Bilde av pantemaskin

Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen bidrar til Røde Kors' humanitære arbeid gjennom Pantelotteriet.

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor du bruker panten som innsats i lotteriet, og har mulighet til å vinne premier verdt 50, 100, 1 000, 10 000 eller én million kroner. Gjennom Pantelotteriet har Olav Thon Gruppen bidratt til å skape en ny og varig inntektskilde for Røde Kors' humanitære arbeid. 

Olav Thon Gruppen og Røde Kors

  • Bransje: Eiendom- og hotelldrift m.m.
  • Inngått partnerskap: 2008 
  • Form for partnerskap: Partner i Pantelotteriet 
  • Støtten går til: Frie midler 

Les mer om Pantelotteriet og samarbeidet 

Pantelotteriet ble etablert i 2008 og ansvarlig lotterioperatør er Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. 

Pantelotteriet, som har blitt en av Røde Kors største inntektskilder, finnes i dag i over 3200 butikker i hele Norge og har bidratt med over 500 millioner kroner til Røde Kors´ humanitære arbeid siden oppstart av lotteriet i 2008. Det gir Røde Kors en mulighet og et handlingsrom til å sette i gang nye humanitære aktiviteter der hvor vi ser at behovene er størst. 

– Midlene fra Pantelotteriet styrker Røde Kors´ tilstedeværelse og aktiviteter i lokalsamfunn over hele landet,sier Ann Christin Håland, Key account manager for Pantelotteriet. Våre frivillige står på hver dag for å redde liv, redusere ensomhet og bedre hverdagen til barn og unge gjennom trygge møteplasser og samtaletilbud. Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra Pantelotteriet går til aktiviteter i lnærmiljøet hvor panteautomaten står plassert.