Mangler alt beskrivelse Vis bildetekst
Opsahl Gruppen Signering

Opsahl Gruppen

Røde Kors og Opsahl Gruppen inngikk et samarbeid i Desember 2022. Opsahl Gruppen utvikler nye bydeler, områder, boliger og næringseiendom.

Oppsahl Gruppen bidrar til Røde Kors sitt arbeid, til omsorgsaktiviteter og Nettverk etter soning.

For oss er det viktig at de ansatte engasjerer seg i frivillig arbeid, og vi vil gjerne legge til rette for det gjennom dette samarbeidet.

Anders Opsahl, daglig leder i Opsahl Gruppen

Røde Kors har startet landets første tilbakeføringssenter som huser mange aktører som er avhengig av å jobbe sammen med målgruppen de skal hjelpe. Aktører i huset er blant annet Grønland Voksenopplæring (undervisning), Red Bike sykkelverksted (arbeidstrening), Kafe Red Bike, NAV ressurskontor, Kriminalomsorgsdirektoratet og Røverradioen. Tanken er at man skal få mest mulig hjelp på samme sted. 

Vi eier bygget hvor Tilbakeføringssenteret holder hus, og har fulgt det arbeidet som legges ned her over tid. Det skjer mye spennende, og vi har lyst til å engasjere oss. Det er også viktig at våre ansatte får muligheten til å være frivillig.

Anders Opsahl, daglig leder i Opsahl Gruppen

På tilbakeføringssenteret kan tidligere innsatte bli koblet opp mot en frivillig. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakerne i en overgangsfase og Røde Kors tilbyr blant annet økonomikurs og ulike fritidsaktiviteter som seilturer, yoga, sykling, ski mm.