Proviso og Røde Kors på partnerforum 2022 Vis bildetekst
Røde Kors og Proviso under Røde Kors' sommerkonferanse juni 2019

Proviso

Proviso bidrar vederlagsfritt til Røde Kors med sitt nettbaserte system for håndtering og påmelding av deltakere. Proviso bistår også med prosjektledelse og gjennomføring av arrangemementer.

 Som leverandør av gode arbeidsverktøy for enklere administrasjon av små og store arrangementer er Proviso opptatt av å tilby gode brukeropplevelser og være en støttefunksjon når mennesker skal møtes.

Årlig gjennomføres det store samlinger, lokale kurs, bedriftssamlinger og interne kurs i regi av Røde Kors. Proviso bistår med verktøy og kompetanse som gjør at Røde Kors i større grad kan bruke ressursene på sine kjerneoppgaver og ikke må bruke unødvendig tid på logistikk og deltakerhåndtering.

I en hverdag hvor viktige møteplasser skal gjennomføres, er tidspress, ressurskrevende oppgaver og nøyaktighet nøkkelfaktorer.

Proviso tilbyr et effektivt system med mange nyttige funksjoner i arbeidet med våre arrangementer. Takket være samarbeidet med Proviso kan vi i Røde Kors bruke ressurser på våre kjerneoppgaver. Provisos driftssikre og komplette påmeldingssystem og team av profesjonelle rådgivere sørger for at alle detaljer kommer på plass, slik at mennesker kan møtes og få en god opplevelse.

Ane M. Kristiansen, Røde Kors

Proviso er stolt av samarbeidet med Røde Kors og stiller seg helhjertet bak organisasjonens verdier og humanitære arbeid.

Hos Proviso kan du lese mer om digitale arrangementer og forskjellen mellom digitale og hybride arrangementer.