Wallcross 3 personer Vis bildetekst
Wallcross signering

Wallcross

Wallcross AS er et familie-eid investeringsselskap. Selskapet har fokus på å hjelpe norske gründere med å realisere sine ideer via nettverk, kreativitet og kapital.

Daglig leder Andreas Pay var tidligere leder i Urbanium Gruppen AS, som inngikk et samarbeid med Røde Kors i 2017 som nå er videreført i ny form. Helt siden 2007 har familien bidratt til etablering og driften av Nettverk etter soning i Oslo.

Røde Kors har etablert landets første tilbakeføringssenter som huser mange aktører som er avhengig av å jobbe sammen med målgruppen de skal hjelpe. Aktører i huset er blant annet Grønland Voksenopplæring (undervisning), Red Bike sykkelverksted (arbeidstrening) og kafe, NAV ressurskontor, Røverradioen, og Kriminalomsorgsdirektoratet. Tanken er at man skal få mest mulig hjelp på samme sted. På tilbakeføringssenteret kan tidligere innsatte bli koblet opp mot en frivillig. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakerne i en overgangsfase og Røde Kors tilbyr blant annet økonomikurs og ulike fritidsaktiviteter som seilturer, yoga, sykling, ski mm.

Å komme tilbake til samfunnet i nye nettverk kan være avgjørende for å finne en ny retning. Jeg er stolt over at vi bidrar.

Andreas Pay, daglig leder i Wallcross