To Wikholm-ansatte smiler mot kamera ved Vann for livet-plakat Vis bildetekst
Foto: Wikholm AS

Wikholm AS

Anleggsgartnermester Wikholm AS har samarbeidet med Røde Kors siden 2017. Bedriften støtter Røde Kors-prosjektet Vann for livet, med et ønske om å bidra positivt til FNs bærekraftsmål.

Anleggsgartnermester Wikholm AS er en anleggsgartnerbedrift med kontor og verksted beliggende i Olsvik i Bergen kommune.

Konsernet består av Anleggsgartnermester Wikholm AS og Sigurd Sondres Trepleie AS. Selskapene utfører anleggsgartneroppdrag og trepleie i Hordaland på anlegg og eiendom eiet av offentlig sektor, borettslag, institusjoner, næringsliv og privatpersoner. Oppdragene er i det vesentlige fordelt på anbudsoppdrag direkte fra byggherre og fra underentrepriser.

Bilde Vann for Livet 700
Vann for livet-programmene i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Midt-Østen bidrar til bedre helse, mindre spredning av sykdommer og gir barn mulighet til å gå på skole.

Vann er helt sentralt i planlegging, bygging og vedlikehold av uterom og grøntarealer, noe som er viktige oppgaver for en anleggsgartner. Gjennom å støtte Vann for livet bidrar Anleggsgartnermester Wikholm AS til at flere mennesker utenfor Norge får tilgang til rent vann gjennom brønnboring, sikring av vannkilder, bygging av latriner og opplæring i hygiene. På denne måten ønsker selskapet å bidra til FNs bærekraftsmål med fokus på bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. 

- Vi i Røde Kors er utrolig takknemlige for samarbeidet med Anleggsgartnermester Wikholm AS og deres bidrag til Røde Kors vann- og sanitærprogrammer i ulike deler av verden. Deres støtte bidrar til Røde Kors’ arbeid for rent vann og gode sanitærforhold i land som Pakistan, Libanon, Syria og Burundi.

Ann Christin Håland, KAM Røde Kors

Selskapets visjon er å være ledende innen sitt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel. Tiltak innen samfunnsansvar inkluderer også et sterkt engasjement i opplæring av nye fagarbeidere og inntak av lærlinger, samt investeringer i miljøvennlig teknologi og maskiner. 

- Anleggsgartnermester Wikholm AS har gjennom flere år vært opptatt av å bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Vi jobber med bærekraftsmålene i et helhetlig bilde og samarbeidet med Vann for livet er en naturlig del av dette. Som bedrift har vi et ansvar både lokalt og internasjonalt. Håndtering av vann på ulike områder faller også inn under det vi jobber med til dagen.

Stein Wikholm, eier Anleggsgartnermester Wikholm AS