Gard

Gard er en viktig samarbeidspartner og bidrar til Røde Kors arbeid innen beredskap, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Det internasjonale sjøforsikringsselskapet har støttet Røde Kors i en årrekke i forbindelse med større hendelser og naturkatastrofer. I 2015 valgte Gard å utvide og formalisere samarbeidet slik at det også innebar å dele på den kunnskapen og ekspertisen begge organisasjonene innehar. Gjensidig utveksling av kompetanse og ekspertise står sentralt i partnerskapet.

I Gard handler samfunnsansvar ikke i første rekke om økonomiske bidrag. Det handler om hvordan vi utøver vår kjernevirksomhet og hvordan vår verdiskaping og våre aktiviteter påvirker miljøet, våre ansatte og samfunnet generelt. Da er kunnskap essensielt, sier Svein Buvik, administrasjonssjef i Gard. Samarbeidet mellom Gard og Røde Kors fokuserer på gjensidig utveksling av kompetanse og erfaring for å bedre situasjonen i land og områder som er viktige både for vår bransje og for Røde Kors eller Røde Halvmåne, sier Buvik.

Globale utfodringer

Sjøforsikringsselskapet har valgt å engasjere seg i Røde Kors fordi mange av tragediene som treffer rundt i verden rammer land som er nære sjø og hav, og hvor Gard har sitt nettverk. I tillegg er selskapet, med ansatte fra mer enn 30 nasjoner og kunder i 89 land og i alle verdensdeler, en internasjonal organisasjon. Derfor er det viktig for Gard at Røde Kors er religionsnøytrale og politisk uavhengige. Røde Kors har også mulighet til å hjelpe enda bredere gjennom sin søsterorganisasjon Røde Halvmåne. Gard har derfor i flere sammenhenger valgt å kanalisere ressurser og støtte gjennom Røde Kors - både fordi det er effektivt og favner bredt. I tillegg skapes det et stort engasjement i Gard for det hjelpearbeidet som gjøres i organisasjonen før, under og etter katastrofer.

Det finnes mange organisasjoner som gjør mye godt og vi har valgt å samarbeide med Røde Kors fordi organisasjonens grunnleggende prinsipper appellerer til vår bedrift i et globalt perspektiv.

Svein Buvik, Administrasjonssjef i Gard.

- I en stadig mer kompleks verden er det humanitære beredskapssystemet under enormt press. For Røde Kors betyr samarbeidet med Gard at vi både nasjonalt og internasjonalt kan styrke arbeidet med å bygge lokalsamfunnenes evne til å redusere risikoen for, planlegge for, stå imot, respondere på og selv gjenoppbygge etter en katastrofe. Den lokale frivillige innsatsen er avgjørende for å sikre en helhetlig beredskap både før, under og etter en krise. Røde Kors gleder seg til å dra nytte av Gards unike kunnskap om risiko og konsekvenser for å styrke lokalsamfunnenes robusthet mot det uforutsette vi vet vil ramme i fremtiden, sier Åsne Havnelid, Generalsekretær i Røde Kors.

Gjennom samarbeidet vil Røde Kors kunne få tilgang til Gards kompetanse og globale korrespondentnettverk for å få hjelp til sine prosjekter. Til gjengjeld vil Gards ansatte kunne dra nytte av Røde Kors sin feltkompetanse innen eksempelvis krisehåndtering, krisekommunikasjon, infrastruktur, internasjonale avtaler og så videre.