Lindorff leder utenfor Lindorff-bygget Vis bildetekst
Siv Martinsen fra Lindorff. Foto: Lindorff

Lindorff

Lindorff har siden 2013 bidratt med frivillige innen gjeldsprosjektet i regi av Nettverk etter soning. I juni 2020 inngikk vi et formelt partnerskap.

Lindorff bidrar som kursholdere innen personlig økonomi for deltakere og frivillige i Nettverk etter soning.

Lindorff er et kreditthåndteringsselskap, som leverer tjenester innen inkasso, fakturering, analyse, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljekjøp. Lindorff er opprinnelig et norsk selskap etablert i 1898. I dag er selskapet en del av Intrum-konsernet.

Lindorff og Røde Kors

  • Bransje: Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
  • Inngått partnerskap: 2020
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Nettverk etter soning
  • Les mer om samarbeidet hos Lindorff

Lindorff støtter Nettverk etter soning, et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. For å hjelpe de som sitter og har sittet i fengsel til å møte hverdagens ulike utfordringer, fokuserer Nettverk etter soning på sosiale nettverk, utdannelse og arbeidstrening, og ikke minst kunnskap om gjeld og personlig økonomi.

Lindorff-ansatt lyttende
Siv Hjellegjerde Martinsen fra Lindorff besøker Nettverk etter soning. Foto: Lindorff

Det å ikke ha kontroll på økonomien kan være veldig ødeleggende for de som er straffedømt, men prøver å få et "A4-liv". Derfor startet Nettverk etter soning i 2012 et tilbud hvor deltakere kan få hjelp med å få kontroll på økonomien.

Lindorff bidrar som kursholdere innen inkasso og gjeldsforståelse, og deler kunnskap om hvordan veien mot gjeldsmestring kan se ut. Hvert år holder Lindorff 15-20 kurs for både innsatte i norske fengsler, løslatte på Tilbakeføringssenteret G26, ansatte i kriminalomsorgen og frivillige.

De siste årene har det vært fokus på å hjelpe tidligere innsatte med å forstå hvordan de kan leve med gjeld, og hvordan de best kan disponere sin egen økonomi. Målet er å bidra til at færre innsatte og tidligere innsatte får gjeldsproblemer, men også muliggjøre at andre utsatte grupper i Røde Kors kan få tilgang til denne kunnskapen.

1. juni 2020

Inngår strategisk partnerskap

Lindorff inngår et offisielt strategisk samarbeid med Røde Kors

Nettverk etter soning-bilde. Skyggeperson som er på vei ut av fengsel
Lindorff bidrar som kursholdere innen personlig økonomi for deltakere og frivillige i Nettverk etter soning.