Proviso

Proviso bidrar vederlagsfritt, også kalt pro bono, til Røde Kors med et påmeldingssystem for enklere administrasjon av kurs, møter og arrangementer med mange deltakere.

Proviso er opptatt av at mennesker trenger å komme sammen, for å dele og lære av hverandre. Proviso mener at det humanitære arbeidet som Røde Kors utfører er en viktig bærebjelke i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og er stolte av samarbeidet med Røde Kors.

Proviso bidrar gjennom å bistå med tjenester og kompetanse slik at Røde Kors i større grad kan bruke ressursene på sine kjerneoppgaver og ikke bruke unødvendig tid på logistikk og deltakerhåndtering. Samarbeidet har også ført til at ansatte i Proviso har meldt seg som frivillige i Røde Kors.