Proviso

Proviso bidrar pro bono med et komplett påmeldingssystem for enklere administrasjon av kurs, møter, seminarer, arrangement og/eller events med mange deltakere.

Proviso er opptatt av at mennesker trenger å komme sammen, for å dele- og lære av hverandre. Proviso mener at det humanitære arbeidet som Røde Kors utfører er en viktig bærebjelke i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og er stolte av samarbeidet med Røde Kors. Proviso bidrar gjennom å bistå med tjenester og kompetanse, slik at Røde Kors i større grad kan bruke ressursene på sine kjerneoppgaver og ikke bruke unødvendig tid på logistikk og deltakerhåndtering. Samarbeidet har også ført til at Proviso sine ansatte har meldt seg som frivillige i Røde Kors.