Proviso

Proviso bidrar vederlagsfritt, pro bono, til Røde Kors med et påmeldingssystem for enklere administrasjon av kurs, møter og arrangementer med mange deltakere.

Proviso er opptatt av at mennesker trenger å komme sammen, for å dele og lære av hverandre. Proviso mener at det humanitære arbeidet som Røde Kors utfører er en viktig bærebjelke i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og er stolte av samarbeidet med Røde Kors.

Proviso bidrar gjennom å bistå med tjenester og kompetanse slik at Røde Kors i større grad kan bruke ressursene på sine kjerneoppgaver og ikke bruke unødvendig tid på logistikk og deltakerhåndtering. Samarbeidet har også ført til at ansatte i Proviso har meldt seg som frivillige i Røde Kors.