Jente står alene foran telt i flyktningleir

Nødhjelp til Syria

I 2020 gikk Syria-konflikten inn i sitt tiende år. De humanitære konsekvensene i Syria og nabolandene er enorme. ​I nordøst er kun ett av 16 sykehus fullt funksjonelle. Hjelp de hardt rammede.

Koronapandemien rammer ekstra hardt 

Koronasituasjonen får konsekvenser for mange mennesker som lever i land som allerede er utsatt for humanitære kriser. Etter ti år med krig i Syria har mange familier brukt opp reservene sine for å overleve. Små økninger i priser for grunnleggende matvarer som brød, eller mangel på tilgang på helsehjelp får store konsekvenser. 

Frivillig i rød jakke og munnbind i ambulanse med liten baby
Dette spedbarnet ble født med feil på lungene. Frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne var der for å frakte ham raskt til sykehuset. Det er vondt for frivillige å se et spedbarn gå gjennom vanskeligheter så tidlig i livet, uten å kunne uttrykke sympati bak beskyttende masker og briller, som brukes av hensyn til smittevern. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Flere millioner er avhengig av nødhjelp i Syria

Den lengevarende krisen i landet har gjort at 13,4 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Over 15 millioner mennesker har ikke stabil tilgang på rent vann.

5,6 millioner har flyktet fra landet og over 6 millioner er på flukt i eget land. De lever under dårlige sanitære forhold, noe som øker risikoen for sykdom og dødsfall. Syrisk Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria.

En eldre mann tar i mot en eske med nødhjelp fra frivillig i rød jakke
Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Nettverket av frivillige sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede.

Barn og frivillige er samlet rundt store vanntanker utenfor Al Hol-leiren i Syria
Syrisk Røde Halvmåne sørger for rent vann til store deler av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. De forsyner blant annet Al Hol-leiren med vann sammen med den internasjonale Røde Kors-komiteen. Foto: Olav A. Saltbones/ Røde Kors

Røde Kors sitt feltsykehus i Al-Hol 

I mai 2019 åpnet Røde Kors et feltsykehus i Al Hol-leiren. Før sykehuset kom på plass hadde menneskene som befant seg i leiren svært begrenset tilgang på helsehjelp. Den internasjonale Røde Kors komiteen driver nå sykehuset sammen med Syrisk Røde Halvmåne.  

Liten gutt på feltsykehus
Ahmed (7 mnd) kom til feltsykehuset i Al Hol med feber og diaré. Mange av pasientene på feltsykehuset i Al Hol-leiren i Syria er underernært og har diaré. Seksti prosent av de som kommer til sykehuset er barn. Halvparten av alle pasientene er under fem år. Foto: ICRC
Liten gutt på krykke foran hvite telt
Khatab (8) ble skadet i begge beina da kampene nådde området hvor han og familien bodde. Etter at faren mistet livet i angrepene, kom Khatab til Al Hol-leiren sammen med moren og søsteren sin. Han har fått behandling på feltsykehuset og øver her på å gå med kun én krykke. Foto: Olav A. Saltbones/ Røde Kors

Røde Kors's støtte i Syria

Norges Røde Kors' partnerskap med Syrisk Røde Halvmåne startet i 2013. Røde Kors jobber for å sikre at mennesker får vann og sanitærhjelp, gjennom blant annet oppbygging eller rehabilitering av ødelagte vannpumpestasjoner og vannrør. I tillegg bidrar vi med midler til distribusjon av nødhjelpsartikler, som eksempelvis hygieneartikler, mat og vann. 

Mann i rød vest bærer en gutt i et område fylt av røyk og støv
De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. Foto: Syrisk Røde Halvmåne