Jente står alene foran telt i flyktningleir

Nødhjelp til Syria

I 2022 gikk Syria-konflikten inn i sitt tolvte år. De humanitære konsekvensene i Syria og nabolandene er enorme. Det går hardt utover barn, deres trygghet og oppvekstsvilkår. Støtt nødhjelpsarbeidet!

Koronapandemien rammer ekstra hardt 

Koronasituasjonen får konsekvenser for mange mennesker som lever i land som allerede er utsatt for humanitære kriser. Etter tolv år med krig i Syria har mange familier brukt opp reservene sine for å overleve. Små økninger i priser for grunnleggende matvarer som brød, eller mangel på tilgang på helsehjelp får store konsekvenser. 

Frivillig i rød jakke og munnbind i ambulanse med liten baby
Dette spedbarnet ble født med feil på lungene. Frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne var der for å frakte ham raskt til sykehuset. Det er vondt for frivillige å se et spedbarn gå gjennom vanskeligheter så tidlig i livet, uten å kunne uttrykke sympati bak beskyttende masker og briller, som brukes av hensyn til smittevern. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Flere millioner er avhengig av nødhjelp i Syria

Den lengevarende krisen i landet har gjort at 13,4 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Over 15 millioner mennesker har ikke stabil tilgang på rent vann.

5,6 millioner har flyktet fra landet og over 6 millioner er på flukt i eget land. De lever under dårlige sanitære forhold, noe som øker risikoen for sykdom og dødsfall. Syrisk Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria.

Film om behov for nødhjelp i Syria

Nettverket av frivillige sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede.

Mann i rød vest bærer en gutt i et område fylt av røyk og støv
De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Røde Kors sitt feltsykehus i Al-Hol 

I mai 2019 åpnet Røde Kors et feltsykehus i Al Hol-leiren. Før sykehuset kom på plass hadde menneskene som befant seg i leiren svært begrenset tilgang på helsehjelp. Den internasjonale Røde Kors komiteen driver nå sykehuset sammen med Syrisk Røde Halvmåne.  

Liten gutt på feltsykehus
Ahmed (7 mnd) kom til feltsykehuset i Al Hol med feber og diaré. Mange av pasientene på feltsykehuset i Al Hol-leiren i Syria er underernært og har diaré. Seksti prosent av de som kommer til sykehuset er barn. Halvparten av alle pasientene er under fem år. Foto: ICRC
Liten gutt på krykke foran hvite telt
Khatab (8) ble skadet i begge beina da kampene nådde området hvor han og familien bodde. Etter at faren mistet livet i angrepene, kom Khatab til Al Hol-leiren sammen med moren og søsteren sin. Han har fått behandling på feltsykehuset og øver her på å gå med kun én krykke. Foto: Olav A. Saltbones/ Røde Kors

Røde Kors sin støtte til Syria

Norges Røde Kors' partnerskap med Syrisk Røde Halvmåne startet i 2013. Røde Kors jobber for å sikre at mennesker får vann og sanitærhjelp, gjennom blant annet oppbygging eller rehabilitering av ødelagte vannpumpestasjoner og vannrør. I tillegg bidrar vi med midler til distribusjon av nødhjelpsartikler, som eksempelvis hygieneartikler, mat og vann. 

En eldre mann tar i mot en eske med nødhjelp fra frivillig i rød jakke
Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: Syrisk Røde Halvmåne