Mann som panter flasker

Tusen takk for at du trykker på Røde Kors-knappen når du panter

Når du deltar i Pantelotteriet støtter du Røde Kors sine nasjonale og lokale humanitære aktiviteter. Samtidig har du mulighet til å vinne premier på opptil 1 million kroner.

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri der du bruker panten din som innsats i lotteriet. Hensikten er å bidra til økt panting av bokser og flasker, samt å støtte Røde Kors sitt humanitære arbeid.

Pantelotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors. I løpet av et år får Røde Kors inn ca. 115 millioner kroner fra Pantelotteriet. Av disse midlene går halvparten direkte til lokallagene der panteautomatene står. Så langt har Røde Kors mottatt over 700 millioner kroner i inntekter fra Pantelotteriet siden oppstarten i 2008.  

Når du deltar i Pantelotteriet er du med på å styrke beredskapen til Røde Kors, redusere ensomhet og bedre hverdagen til barn og unge gjennom trygge møteplasser i lokalmiljøene.

Dette er noen eksempler på hva midlene fra Pantelotteriet har gått til: 

Hjelpekorpset: - Les om Ludvig som sa opp jobben da han ikke fikk permisjon for å bidra i Kosovo

Besøkstjenesten:  - Les om Elin og Karin som ble gode venner gjennom frivilligheten

Turgruppa:  - Les om Maryna og Anastasiia som flyktet sammen fra krigen i Ukraina i mars

Slik fungerer lotteriet

Man deltar i Pantelotteriet ved å trykke på Røde Kors-knappen på panteautomaten. Panten din brukes som innsats i lotteriet og hvert lodd koster 50 øre. En liten flaske gir dermed fire lodd i Pantelotteriet, mens en stor flaske gir seks lodd. Panter du ti små flasker får du altså 40 lodd (og 40 vinnersjanser) i Pantelotteriet.

Vinnersannsynligheten er 1/467 og i gjennomsnitt vinner hver 15. deltager i lotteriet. Man kan vinne 50 kroner, 100 kroner, 1 000 kroner, 10 000 eller 1 million kroner. Om det blir gevinst eller ikke, vises på lappen som kommer ut av panteautomaten.

Du finner Pantelotteriet i alle REMA1000-, Meny-, Kiwi, Coop- og SPAR-butikker, samt i mange Nærbutikken og Joker-butikker.

Et samarbeid mellom Olav Thon-gruppen og Røde Kors

Pantelotteriet ble utviklet av Olav Thon Gruppen i 2008, og driftes av Norsk Pantelotteri AS – et selskap som eies av Olav Thon Gruppen (60%) og Røde Kors (40%). 

Røde Kors får hele formålsandelen fra Pantelotteriet, som i dag er på 34,5 % av omsetningen. 35 % av inntektene fra Pantelotteriet går tilbake til publikum i form av gevinster. 9,75 % av inntektene går til butikkene, for tilgang til panteautomatene og butikkens innsats i håndtering av lotteriet. Den resterende andelen på 20,75 % går til drift, markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS. Et eventuelt overskudd forvaltes av eierne.

Har du flere spørsmål?

Her finner du de vanligste spørsmål og svar tilknyttet Pantelotteriet. 

Røde Kors mottok i 2021 rekordbeløp fra de som deltar i Pantelotteriet. Det styrker den lokale humanitære innsatsen.
Inntektene fra Pantelotteriet har økt betydelig i 2020. Midlene styrker Røde Kors´ tilstedeværelse og aktiviteter i lokalsamfunn over hele landet.