Mann som panter flasker

Tusen takk for at du trykker på Røde Kors-knappen når du panter

Når du deltar i Pantelotteriet støtter du Røde Kors’ humanitære aktiviteter, også i ditt nærmiljø. Samtidig har du mulighet til å vinne premier på opptil 1 million kroner.

Hensikten med lotteriet er å bidra til både økt panting av bokser og flasker, og å skape inntekter til Røde Kors’ humanitære arbeid internasjonalt, nasjonalt og der du bor.

Pantelotteriet er en viktig inntektskilde for oss og har siden oppstart i 2008 bidratt med over 640 millioner kroner til Røde Kors’ viktige aktiviteter. Med ditt bidrag gjennom Pantelotteriet kan vi gi flere unge, ensomme og de som er i fare støtten og hjelpen de trenger.

Frivillig i Røde Kors

Dette er noen eksempler på hva midlene fra Pantelotteriet har gått til: 

Slik fungerer lotteriet

Pantelotteriet finner du i alle REMA1000-, Meny-, Kiwi, Coop- SPAR-, Nærbutikken og Joker-butikker.

Se oversikt over butikker med Pantelotteriet her.

Siden dette er et lotteri, og ingen donasjon, går 35 prosent av panten til gevinster. Det gjør at flere trykker på Røde Kors-knappen og gir dermed økte midler til vårt humanitære arbeid.

Du deltar i Pantelotteriet ved å trykke på Røde Kors-knappen på selve panteautomaten. Panten din brukes som innsats i lotteriet. Hvert lodd i Pantelotteriet koster 50 øre. En liten flaske gir dermed fire lodd i Pantelotteriet, mens en stor flaske gir seks lodd. Panter du ti små flasker får du altså 40 lodd (og 40 vinnersjanser) i Pantelotteriet.

Vinnersannsynligheten er 1/467 og i gjennomsnitt vinner hver 15. deltager i lotteriet. Du kan vinne 50 kroner, 100 kroner, 1 000 kroner, 10 000 eller 1 million kroner. Om det blir gevinst eller ikke, vises på lappen som kommer ut av panteautomaten.

Fra oppstarten i 2008 til utgangen av 2022 har over 135 personer vunnet 1 million kroner ved å delta i Pantelotteriet.

Vinner av Pantelotteriet

Bli kjent med flere pantemillionærer her.

Et samarbeid mellom Olav Thon-gruppen og Røde Kors

Pantelotteriet er utviklet av Olav Thon Gruppen for å støtte Røde Kors, og driftes av Norsk Pantelotteri AS, et selskap som eies av Olav Thon Gruppen 60% og Røde Kors 40%.

Røde Kors får hele formålsandelen fra Pantelotteriet, som i dag er på 35,5 % av omsetningen. Halvparten av inntektene til Røde Kors går til lokalforeningene der panteautomatene er plassert. 35 % av inntektene fra Pantelotteriet går tilbake til publikum i form av gevinster. 9,75 % av inntektene går til butikkene, for tilgang til panteautomatene og butikkens innsats i håndtering av lotteriet. Den resterende andelen på 19,75 % går til drift, markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS. Et eventuelt overskudd forvaltes av eierne. Klikk her for mer informasjon om fordeling av inntekter fra Pantelotteriet.

Har du flere spørsmål?

Her finner du de vanligste spørsmål og svar tilknyttet Pantelotteriet. 

Røde Kors mottok i 2021 rekordbeløp fra de som deltar i Pantelotteriet. Det styrker den lokale humanitære innsatsen.
Inntektene fra Pantelotteriet har økt betydelig i 2020. Midlene styrker Røde Kors´ tilstedeværelse og aktiviteter i lokalsamfunn over hele landet.