Skattefradrag på gaver over 500 kr

Gaver mellom 500 kr og 25 000 kr til kan trekkes fra på selvangivelsen.

Spørsmål og svar om  skattefradrag 

 

1.    Hvilke gaver gir rett til skattefradrag
Svar: Pengegaver til Røde Kors sitt arbeid som tilsammen utgjør mellom 500 kr og 25 000 kr gitt i ett kalenderår gir rett til skattefradrag. Medlemskontingent gir ikke skattefradrag.  Gaver gitt anonymt gir ikke rett til skattefradrag. Ønsker du at gaver gitt til en lokalforening skal bli rapportert til Skatteetaten, må gaven innbetales sentralt til  Røde Kors og merkes med respektive lokalforening.

2.    Jeg har fått oppgitt feil beløp, hva skyldes det?
Svar: Dette kan skyldes at gaven er registrert for eksempel på et annet telefonnummer, navn eller adresse. Kontakt oss før 20. februar for å rette på dette slik at riktig sum blir innrapportert på selvangivelsen. Gaver som er gitt anonymt er ikke med i beregningen og gir ikke rett til skattefradrag. Det er kun gaver som er registrert innbetalt i 2016 som er med i beregningen.

3.    Jeg har gitt gave ved å ringe til givertelefonen til Røde Kors, men ser at dette ikke er tatt med. 
Svar: For at gaven fra givertelefonen skal registreres på deg personlig, må du gi samtykke til dette når du ringte. Om dette ikke ble gjort er gaven gitt anonymt og tas ikke med i beregningen for skattefradrag.

4.    Hva er grensen for skattefradrag i 2016?
Svar: Øvre grense for skattefradrag er 25 000 kr til en organisasjon.

Innberetning

Røde Kors har tillatelse til å innhente personnummer, disse oppbevares i tråd med forutsetningene som er satt. Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Røde Kors, du kan ikke selv oppgi denne i selvangivelsen.

Når denne er innberettet kommer den automatisk på din selvangivelse.

Gavene blir innberettet i det inntektsåret den er gitt og forutsetter at den er innkommet til vår bankkonto innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Beløp som ikke er mottatt innen fristen, blir automatisk inntektsført året etter.