Libanon, May 2015. (Photo: Olav A. Saltbones/Norwegian Red Cross)

Skattefradrag for gaver

Gaver gitt gjennom året på totalt 500 kr og opptil 25 000 kr, kan trekkes fra på selvangivelsen.

Spørsmål og svar om skattefradrag 

Innberetning til Skatteetaten

Røde Kors innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgave i februar hvert år. Røde Kors har tillatelse til å innhente personnummer. Disse oppbevares i tråd med forutsetningene som er satt.

Årsoppgaven sendes ut på e-post, SMS og som brev.

Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Røde Kors, du kan ikke selv oppgi denne i selvangivelsen.

Når denne er innberettet kommer den automatisk på din selvangivelse.

Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til Røde Kors innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter.

Les mer på Skatteetatens nettsider