Bildesamling av mennesker

En større gave

Røde Kors kommer frem med hjelp der få eller ingen andre har mulighet. Vi er alltid i beredskap for å hjelpe – på den andre siden av veien og den andre siden av verden.

Som beredskapsorganisasjon er vi til stede i lokalsamfunn over hele landet, både før, under og etter en krise. Hver dag jobber vi for å gi barn en trygg oppvekst, bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Internasjonalt jobber vi gjennom nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-søsterforeninger.

Røde Kors i Norge

  • Gir barn og unge like muligheter til fritidsaktiviteter, ferieopplevelser og leksehjelp.
  • Har samtaletilbudet Kors på Halsen for barn og unge.
  • Besøker eldre og ensomme.
  • Hjelper og redder mennesker i nød gjennom Hjelpekorpset.

Røde Kors i verden

  • Gir helsehjelp i krig og katastrofer gjennom feltsykehus og mobile helseklinikker.
  • Reduserer barnedødelighet ved å følge opp gravide og barn under fem år.
  • Sørger for rent vann og gode sanitærforhold.
  • Gir informasjon om forebygging av sykdommer, håndvask, sunt kosthold etc.

Sammen forebygger vi sykdom og død ved å sørge for rent vann og gode sanitærforhold, og vi gir helse- og nødhjelp til de mest sårbare. Med din støtte kan vi hjelpe mennesker i både Norge og resten av verden. Sammen hjelper vi de som trenger det mest. Tusen takk! 

Spørsmål og svar