Gi toy til Rode Kors hjemmefra_1600x640

Best i Norden på å gi jevnlig

En ny rapport viser at nordmenn er best på fastgiverskap sammenlignet med våre nordiske naboer. Rapporten er gjennomført av YouGov på oppdrag fra Fundraising Norge, Giva Sverige, ISOB

Å gi bort tøy er enkelt og kommer til nytte for andre

Øverst på listen over giverhandlinger ligger donering av klær og gjenstander. Kvinner gir generelt mer enn menn. Dette gjelder i alle de fire landene.

– Jeg tror grunnen til at dette skårer høyt, er fordi det er enkelt å gi bort eksempelvis klær du ikke trenger. Det er noe de fleste kan få til selv om de har en begrenset økonomi. Dessuten har sirkulær økonomi og gjenbruk blitt veldig populært. De høye tallene kan også komme av at vi har hatt økt tilstrømninger av flyktninger de siste årene, og det har vært etterspurt utstyr som eksempelvis vinterjakker, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

 Les rapporten i sin helhet her

Klesinnsamling bidrar til et mer bærekraftig samfunn

Når du leverer klær til Røde Kors bidrar du ikke bare til å støtte det humanitære arbeidet vårt, men du gjør også et bærekraftig valg. Produksjonen av tekstiler er svært belastende for miljøet, blant annet knyttet til bruk av vann, energi og kjemikaler. Det ligger derfor en stor miljøgevinst i å øke bruken av de klærne og tekstilene som allerede er produsert.

Vi synes det er trist at det fortsatt kastes store mengder tekstiler i restavfallet. I snitt har hver nordmann 80 kilo tekstiler og kaster 9 kilo årlig. Innsamling av tøy og tekstiler for ombruk og til slutt materialgjenvinning er et viktig tiltak, både for å redusere mengden tekstilavfall og for å spare belastningen på miljøet.

Hvorfor gi tøy til Røde Kors' tøyinnsamling?

  • Midlene fra salget av tøyet bidrar til å hjelpe mennesker som trenger det
  • Du sparer miljøet for ekstra belastning ved at tøyet du gir kan gjenbrukes

 

Ønsker du å gi bort tøy til Røde Kors?