Jente som gir tøy til innsamlingsboksen til Røde Kors

Ikke gå over bekken etter vann: Delingstjenester finnes

Mange har i løpet av sommeren brukt våre innsamlingsbokser for tøy. Det er fantastisk at mange vil gi bort klær de ikke bruker.

Debattinnlegg i Dagsavisen

Denne teksten er et debattinnlegg i dagens utgave av Dagsavisen, og er her gjengitt i digital form.

Eierskapet til alle tingene våre, ikke bare klærne, må fordeles på flere skal vi klare å redusere forbruk, miljøødeleggelser og klimautslipp.

Skal tøyinnsamlingene som delingstjeneste fungere også framover må vi ikke bare se på gjenvinning av tekstilfibre når vi diskuterer mer bærekraftig klesproduksjon og -forbruk, men også på hvordan vi sikrer at klær og tekstiler fortsatt skifter eier og gjenbrukes slik de er.

Samtidig må vi sammen finne en bedre løsning på hva vi gjør med klær og tekstiler som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form. For tekstiler, i likhet for med plast, er det mangel på teknologiske løsninger, kapasitet og lønnsomhet i materialgjenvinningen.

Liv i endring gir klær på vandring

Fra tid til annen hører vi fra særlig forskningsmiljøer at det ikke reduserer slitasjen på et plagg at det har flere eiere. Det er det heller ingen som påstår. Eierskifte både når det gjelder klær og andre forbruks- og kapitalvarer er svaret på noe helt annet: At livene våre endrer seg.

Eierskifte av klær utløser kreativitet og gründerskap, sparer miljøet for ny produksjon, skaper arbeidsplasser og ikke minst; gir håp og hjelp til mennesker som trenger det gjennom arbeidet til de frivillige organisasjonene som får inntekter fra klesinnsamling.

En kritikk vi møter er at det er miljøfiendtlig å eksportere brukte klær. Ja, markedet for brukte klær er globalt og global handel har et betydelig karbonavtrykk. Men også materialgjenvinning, og ikke minst nyproduksjon av tekstiler, er energikrevende.

Tekstiler som ikke kan brukes på nytt som de er må ofte reise langt etter at de er samlet inn fordi det mangler løsninger for materialgjenvinning. Særlig gjelder dette tekstiler som er en blanding av flere typer fibre. Her må vi jobbe sammen med avfalls- og gjenvinningsbransje, kommuner og myndigheter slik at en større andel av disse tekstilene energigjenvinnes lokalt heller enn å dra på verdensturné.

Ikke glem de nære ting

Så, til alle gode krefter som bidrar til nasjonal strategi for sirkulær økonomi: Ikke brenn alt kruttet på skattejakten etter sirkulær materialbruk og materialgjenvinning av tekstiler. Bidra også til at de frivillige tøyinnsamlerne kan fortsette med å legge til rette for gjenbruk og eierskifte gjennom en av de mest etablerte delingsløsningene vi har - tøyinnsamlingene.