Kvinne gir tøy til innsamlingsboks Vis bildetekst
Jeg skjønner at du kan føle deg maktesløs. Men vær så snill, ikke slutt med å gi oss tøy.

Kjære tøygiver: Fortsett å gi!

Når du legger klær i en av våre innsamlingsbokser gjør du noe bra. Gjenbruk av klær er klimasmart, skaper arbeidsplasser og kan gi andre håp og hjelp gjennom å finansiere humanitært arbeid.

Fra Dagsavisen 1. februar 2022.

Kjære deg som gir klær til tøyinnsamlingen til Røde Kors og til andre gode formål, jeg forstår veldig godt om du er frustrert og forvirret.

Du har sett de opprørende bildene fra Chile der tonnevis av uønskede klær blir dumpet. Du er redd for at du bidrar til denne miljøkatastrofen og du skjønner ikke helt hva det er meningen du skal gjøre med de klærne du ikke bruker.

Jeg kan ikke gi deg total sjelefred og skuddsikre råd, dessverre, men jeg vil gjerne be deg om å ikke slutte å gi. For alternativet til å gi er at enda mer brukttøy går i søpla i stedet for å bli reinvestert i hjelp til mennesker som trenger det. Og det er dårlig nytt for både mennesker og miljø.

" Alternativet til å gi er at enda mer brukttøy går i søpla i stedet for å bli reinvestert.

Kristin Voll, daglig leder Røde Kors Tøy og tekstil

Først litt om hvordan det står til i dag, så litt om hvilken endring vi sammen kan jobbe for:

Brukttøy er en global handelsvare, på samme måte som nyprodusert tøy. Produksjonen av brukttøy i Norge, altså alle klærne vi ikke bruker og ønsker å kvitte oss med, er langt høyere enn etterspørselen etter brukt tøy her i landet. Faktisk blir bare rundt tre prosent av det totale volumet solgt i Norge. Derfor er et fungerende brukttøymarked avhengig av eksport.

Brukttøy må sorteres for å ha verdi. Førstegangs sortering er manuelt og arbeidsintensivt arbeid, og arbeidskraft er dyrt i Norge. Derfor sendes mye brukttøy ut av landet for sortering, først og fremst til Øst-Europa. Det meste av brukttøyet selges i markeder i nærheten av der sorteringen skjer, mens noe går videre til Afrika og Asia etter sortering fordi disse regionene etterspør andre varer. Denne videreeksporten sørger for at totalen blir bedre utnyttet og den skaper økonomisk trygghet og arbeidsplasser for mange, men den har også skyggesider som er grundig dokumentert.

Gjenbruk er ikke mindre høyverdig fordi om et par jeans som blir donert blir brukt på nytt i Warszawas gater og ikke på Øvre Singsaker. Tvert imot sikrer et globalt marked at andelen som kan gjenbrukes av det som samles inn i Norge er på nærmere 80 prosent, et imponerende høyt tall.

Resten av tøyet, det som ikke er i god nok stand til å kunne brukes videre som klær, selges videre til industriformål som isolasjon og pussefiller. En liten del går til energigjenvinning, altså blir brent.

Hva kan vi gjøre?

Forbruket av nytt tøy må ned og kvaliteten på klær og tekstiler som produseres må opp. Dårlig kvalitet og enorme produksjonsvolumer er en hoveddriver bak miljøkatastrofene vi har sett dokumentert. Dette er en jobb for moteindustrien og for myndighetene, og du som forbruker og vi som innsamlere må stille krav til at det tas grep.

Røde Kors som tøyinnsamler kan og skal jobbe enda mer målrettet med egen verdikjede og forbedre rammeverk og avtaler vi allerede har på plass for å sikre at ikke noe innsamlet tøy håndteres på en måte som kan skade mennesker og miljø. Spør oss gjerne om hva vi gjør og hvordan vi gjør det – still oss til ansvar.

Vi trenger bedre løsninger for tøy som ikke kan gjenbrukes men må gjenvinnes. Her kan renovasjonsaktørene, næringslivet, moteindustrien selv og myndighetene spille på lag for å bygge opp nordiske eller til og med norske løsninger for automatisert sortering basert på fibertype og for videre gjenvinning av fibre til nye tekstiler. Dette må bare ikke stå i veien for etablerte og gode løsninger for gjenbruk som langt overgår gjenvinning når det gjelder klima- og miljøsmart bruk av ressurser.

Bruktmarkedet i Norge representerer ofte en lokal og klimasmart verdikjede. Blant annet er det flotte Røde Kors-butikker rundt omkring i landet der donasjoner til butikken blir solgt i det samme området. Men bruktmarkedet må vokse og ta over for nysalg dersom det skal monne skikkelig, og her kan myndighetene bidra gjennom å sørge for bedre rammebetingelser enn det bruktbutikkene har i dag.

Mye av dette har du som gir dine klær til tøyinnsamlingen liten innflytelse på, og jeg skjønner at du kan føle deg maktesløs. Men vær så snill, ikke slutt med å gi oss tøy. La gjerne dine donasjoner til tøyinnsamlingen ha ordentlig god kvalitet, men det viktigste er at du fortsetter å gi. Dine bidrag til Røde Kors og til andre gode formål kan varme en som fryser, tenne et håp hos en som sliter og hjelpe en som har falt opp på beina igjen. Tusen takk for ditt bidrag.

Les mer om hva som skjer med tøyet du gir til Røde Kors.