Klesstativ med klær Vis bildetekst
Foto: Lauren Fleischman | Unsplash

Tre gode nyheter om klær vi ønsker velkommen

Det foreslås mer åpenhet rundt produksjon av varer, det bes om mer korrekt bruk av bærekraftsuttrykk i markedsføring og flere vil gjenbruke.

1. Forslag om mer åpenhet rundt produksjon av varer

Etikkinformasjonsutvalget har foreslått en lov som pålegger virksomheter å være åpne om menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Formålet med loven er å gi deg som forbruker informasjon om virksomhetenes påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. I tillegg skal det fremme respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid i virksomheter og leverandørkjeder.

Krav om åpenhet vil gjøre det enklere for deg å ta gode valg ved kjøp av produkter og tjenester. Samtidig vil det kunne bidra til å bedre arbeidsforholdene der varene lages.

Noe av forslagene:

  • Alle virksomheter svarer på konkrete forespørsler om informasjon og søker kunnskap som gjør dem bedre rustet til å svare på forespørslene.
  • Større virksomheter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendig arbeid. Det offentligjøres hvordan det håndteres.
  •  Virksomheter som selger varer til forbrukere skal offentligjøre hvor varen har blitt produsert.

Les hele forslaget på Regjeringens nettside her.

2. Mindre bruk av vage bærekraftsuttrykk i markedsføring

Forbrukertilsynet er positive til at klesbutikker og kleskjeder tilbyr produkter som er mindre skadelige for miljøet. Samtidig ønsker de ikke at klesbransjen overselger bærekraftige klær. De ber derfor klesbutikker og -kjeder om å gå igjennom sin markedsføring.

Forbrukertilsynet påpeker at ord som «miljøvennlig», «grønn», «bærekraftig» og «etisk» kan villede og misforstås av deg som forbruker uten ytterligere forklaring. Begrepene kan likevel brukes i markedsføring dersom det samtidig opplyses om hva som spesifikt gjør plagget eller kolleksjonen mer etisk, miljøvennlig eller bærekraftig.

Forklaringen av en «miljøfordel» skal være presis, lett forståelig og tilgjengelig for deg som forbruker. Etiske og miljømessige fortrinn skal kun promoteres dersom produktet er bedre på dette punktet enn en større andel av andre produkter på markedet.

Forbrukertilsynet ber også om at bransjen bruker miljø- og etikkmerkeordninger nøkternt og korrekt. Det skal være et tydelig skille mellom bedriftens generelle bærekraftsarbeid og de konkrete produktene.

Les saken fra Forbrukertilsynet her.

3. Flere vil reparere og resirkulere klær i 2020

Tekstilaksjonen og Opinion har tidligere gjennomført en undersøkelse som ser nærmere på om nordmenn opptrer bærekraftig. Selv om resultatene viser at det er rom for forbedring, er det også oppmuntrende funn som:

  • 62 % av dem som ikke resirkulerte klær i 2019 vil gjøre det mer fremover
  • 30 % av dem som ikke reparerte klær i 2019 vil gjøre det mer fremover
  • 30 – 40 % av dem som allerede har gjort noe bærekraftig med klesgarderoben, herunder å bruke klærne lenger, reparere, kjøpe brukt, sy om, leie eller resirkulere, vil gjøre mer av det samme fremover
Statistikk
Spørsmål: Når det gjelder handlingene du ikke har gjort, kommer du til å gjøre disse mer det neste året? Kilde: Tekstilaksjonen og Opinion
Statistikk
Spørsmål: Når det gjelder handlinger du har gjort, kommer du til å gjøre mer eller mindre av disse det neste året? Kilde: Tekstilaksjonen og Opinion

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å lese mer om bruk og gjenbruk av klær, tøyinnsamling og Røde Kors' arbeid? Vi sender deg gjerne vårt nyhetsbrev.

Meld deg på her