Personvernerklæring for tøyinnsamlingen til Røde Kors

Her finner du personvernerklæring for tjenester fra Røde Kors Tøy og tekstil AS.

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt de personer som berøres.

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 20.05.2022.

1. Introduksjon

Som behandlingsansvarlig er Norges Røde Kors opptatt av ditt personvern. Vi skal sørge for at personopplysningene dine blir behandlet på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte. Røde Kors Tøy og tekstil AS behandler dine opplysninger på vegne av Norges Røde Kors når du donerer brukttøy eller ønsker informasjon relatert til brukttøy eller vår tøyinnsamling. 

2. Behandling

Vår behandling av dine personopplysninger er i tråd med gjeldende personvernlovgivning, herunder gjeldende norsk personopplysningslov og EUs generelle personvernforordning (heretter GDPR).

Ordning for henting av tøy på private adresser

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å kunne sende deg som privatperson Røde Kors-poser for donasjon av brukttøy, og kunne sørge for at Røde Kors-posene med ditt brukttøy blir hentet hjemme på døren din. Behandlingen av personopplysningene er basert på avtale.

Pakkeløsning for tøyinnsamling

Vi behandler dine opplysninger også når du bestiller pakkeløsning for tøyinnsamling på vegne av ditt boligselskap, organisasjon eller bedrift. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å kunne sende boligselskapet, organisasjonen eller bedriften du representerer informasjonsmateriell og sekker for tøyinnsamling, og kunne sørge for at Røde Kors henter sekkene med tøy til avtalt tid. Behandlingen av personopplysningene er basert på avtale.

Vi vil kanskje sende deg en henvendelse ved ny sesong for å høre om du ønsker en ny runde med pakkeløsning for tøyinnsamlingen. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er mersalg med det formålet om å samle inn midler til Røde Kors’ humanitære arbeid.

Innsamlingsbokser for tøyinnsamling

Vi behandler også dine opplysninger dersom du er kontaktperson for et boligselskap, organisasjon, bedrift eller eiendom hvor en av våre innsamlingsbokser for tøy er utplassert eller skal utplasseres. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å utplassere innsamlingsboksen(e) på riktig sted til avtalt tid og for løpende dialog. Behandlingen av personopplysningene er basert på avtale.

Informasjon, markedsføring og din mening

Vi vil i tillegg sende deg som privatperson eller deg som kontaktperson på vegne av ditt boligselskap, organisasjon eller bedrift informasjon og markedsføring relatert til de tjenestene tilsvarende dem kundeforholdet / giverforholdet bygger på og vil kanskje spørre deg om din mening og vurdering av tjenestene. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å videreutvikle og forbedre våre produkter og mersalg med det formålet om å samle inn midler til Røde Kors’ humanitære arbeid.

Du kan når som helst reservere deg mot slike henvendelser ved å ta kontakt på e-post tekstil@redcross.no.

Nyhetsbrev

Vi behandler dine opplysninger når du melder deg på vårt nyhetsbrev med markedsføring og informasjon om bruk, forbruk og tøyinnsamling via vår nettside, via QR-kode på innsamlingsboksene eller via andre kanaler. Nyhetsbrevet vil også inneholde markedsføring og informasjon om Røde Kors og vårt arbeid. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å sende deg nyhetsbrevet.

Du kan når som helst melde deg av vår e-post-liste ved å ta kontakt på tekstil@redcross.no eller ved å klikke seg inn på lenke nederst i nyhetsbrevet. Vi behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

Arrangementer

Vi behandler dine opplysninger når du melder deg på en av våre arrangementer. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å sende deg relevant informasjon og markedsføring før under og etter arrangementet. Behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke. 

Cookies, statistikk og annen bruk av din data

Røde Kors bruker informasjonskapsler også kalt "cookies" på rodekors.no for å gi en god brukeropplevelse og forbedre våre tjenester. Les mer om bruken av informasjonskapsler på rodekors.no her.

Vi bruker også data og behandler dine personopplysninger for innsikt og å skape statistikk. Dette for å forstå markedstrender og utvikling, forbedre og videreutvikle våre produkter / tjenester, vurdere lønnsomhet, kunne gi en god brukeropplevelse, identifisere relevante målgrupper, bedre forstå våre givere, og optimalisere vår kommunikasjon med givere.

Data brukes også for å hindre, begrense og granske misbruk av våre tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å videreutvikle og forbedre våre produkter, gi en god brukeropplevelse og mersalg med det formålet om å samle inn midler til Røde Kors’ humanitære arbeid.

3. Lagring og sletting

Vi vil ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Dersom du ikke lenger ønsker å få nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke samtykket ditt tilbake og opplysningene om deg vil slettes.

4. Deling av opplysninger

Dine personopplysninger vil kun deles med de aktørene som er nødvendig for at Røde Kors skal kunne behandle dine personopplysninger iht. formålet og innenfor behandlingsgrunnlaget beskrevet ovenfor.

Leverandører som Røde Kors bruker for å behandle personopplysninger på Røde Kors vegne, er bundet av en gyldig databehandleravtale etter GDPR og tilfredsstiller kravene til sikker behandling av personopplysninger.

5. Dine rettigheter

Som registrert i våre systemer har du rettigheter etter GDPR.

Dersom du ønsker å få innsyn eller slettet personopplysninger lagret om deg ta kontakt på e-post tekstil@redcross.no.

Det er også viktig at opplysningene lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil eller mottar informasjon du ikke har bedt om, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med tekstil@redcross.no.

Du har også rett til å kreve sletting av dine personopplysninger eller begrensning av vår behandling av dine personopplysninger hvis vilkårene i GDPR er oppfylt. Dersom vilkårene i GDPR er oppfylt, har du også rett til dataportabilitet.

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger, bes du ta kontakt med personvernombud@redcross.no.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener Røde Kors' behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende Personopplysningslov eller GDPR. Ta gjerne kontakt med oss i forkant slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

6. Sikkerhet

Røde Kors har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Røde Kors krever også at leverandørene som benyttes behandler dine personopplysninger på en sikker måte, herunder stiller Røde Kors krav til informasjonssikkerhet samt sørger for at overføring av data skjer på en kryptert og sikker måte. Røde Kors selger, bytter eller videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremkommer av denne personvernerklæringen.

7. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å få innsyn, korrigere eller slette personopplysninger vi har lagret om deg eller har spørsmål om denne personvernerklæringen - ta kontakt på tekstil@redcross.no.