Vedtekter Røde Kors Tøy og Tekstil AS

Selskapet Røde Kors Tøy og tekstil' vedtekter skal være som følger:

§ 1. Selskapets foretaksnavn er Røde Kors Tøy og Tekstil AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3. Selskapets formål er å samle inn tøy og tekstiler som eksporteres/selges til inntekt for Røde Kors' humanitære arbeid. Selskapet skal respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk og slik bidra til mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

§ 4. Selskapets aksjekapital er NOK 500.000, fordelt på 1000 aksjer pålydende NOK 500,-.

§ 5. Selskapets styre skal ha 4 til 7 medlemmer.

§ 6. Selskapets firma tegnes av styrets leder eller to medlemmer i felleskapet.

§ 7. På selskapets ordinære generalforsamling skal behandles:

  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsettelse av resultat og balanse
  3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
  4. Fastsettelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
  5. Valg av styre og revisor
  6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen
Send en e-post til kristin.voll@redcross.no og bestill pose. PS. Du får tilsendt flere poser senere.
Pose illustrasjon
Fyll posen med tøy. Maks 5 kilo pr. pose. Fint om tøy og tekstiler er rent. Bortsett fra det så tar vi imot alt fra gamle badehåndkler til hullete jeans :)
Illustrajson skjema
Fyll inn skjema for henting av tøy og få tilsendt kode
Skriv koden du mottar på posen (Ingen kode ingen henting).
Sett posen ut der du vanligvis får levert avisa innen klokka 23 på kvelden så vipps, er klærne dine hentet innen neste morgen.
Illustrasjon avis dørmatte og postkasse
Vi sender deg ny pose slik at du kan gi mer tøy senere.