Vedtekter for Røde Kors Tøy og tekstil AS

På denne siden vil du finne vedtektene til selskapet Røde Kors Tøy og tekstil AS.

§ 1. Selskapets foretaksnavn er Røde Kors Tøy og Tekstil AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3. Selskapets formål er å samle inn tøy og tekstiler som eksporteres/selges til inntekt for Røde Kors' humanitære arbeid. Selskapet skal respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk og slik bidra til mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

§ 4. Selskapets aksjekapital er NOK 500.000, fordelt på 1000 aksjer pålydende NOK 500,-.

§ 5. Selskapets styre skal ha 4 til 7 medlemmer.

§ 6. Selskapets firma tegnes av styrets leder eller to medlemmer i felleskapet.

§ 7. På selskapets ordinære generalforsamling skal behandles:

  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsettelse av resultat og balanse
  3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
  4. Fastsettelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
  5. Valg av styre og revisor
  6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen