Lindorff

Lindorff støtter Nettverk etter soning, et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

For å hjelpe de som sitter og har sittet i fengsel til å møte hverdagens ulike utfordringer, fokuserer Nettverk etter soning på sosiale nettverk, utdannelse og arbeidstrening, og ikke minst kunnskap om gjeld og personlig økonomi.

Lindorff bidrar som kursholdere innen inkasso og gjeldsforståelse, og deler kunnskap om hvordan veien mot gjeldsmestring kan se ut. Hvert år holder Lindorff 15-20 kurs for både innsatte i norske fengsler, løslatte på Tilbakeføringssenteret G26, ansatte i kriminalomsorgen og frivillige. De siste årene har det vært fokus på å hjelpe tidligere innsatte med å forstå hvordan de kan leve med gjeld, og hvordan de best kan disponere sin egen økonomi. Målet er å bidra til at færre innsatte og tidligere innsatte får gjeldsproblemer, men også muliggjøre at andre utsatte grupper i Røde Kors kan få tilgang til denne kunnskapen.

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler