Barn med blå fotballdrakter

Støtte til fritidsaktiviteter

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Mange barn og unge har ikke mulighet til å delta i idrett eller andre fritidsaktiviteter, har måttet slutte, eller står i fare for å måtte slutte på grunn av familiens økonomiske situasjon.

Dette ønsker Røde Kors å gjøre noe med

Røde Kors og Coop Norge har derfor gått sammen om å starte Coop-dugnaden, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved å delta i en fritidsaktivitet. Prosjektet hadde oppstart i juni 2018.

For å sikre at vi når de som trenger det mest, bruker vi Ferie for alles søknadsprosess som rammeverk. 

Viktig informasjon til deg som påmelder

Som påmelder har du nå muligheten til å søke støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter for barna på vegne av familien du søker om plass for på Ferie for alle.

Dette gjøres i søknadsskjemaet til Ferie for alle. Nederst i søknadsskjemaet finner du en avkryssingsboks hvor du kan melde behov for støtte til fritidsaktiviteter på vegne av barna i familien. 

Dersom du vet at barna har behov for støtte til fritidsaktiviteter, vil de få tilbud om støtte uavhengig av om søknaden til Ferie for alle innvilges eller avslås. 

Dette kan få støtte

Prosjektet kan gi støtte til deltakeravgifter og egenandeler (medlemskontingent, treningsavgift, lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l.) for barn og unge til og med 18 år.

Så lenge det finnes et udekket behov, gis det tilbud om støtte. Utfallet av søknaden til Ferie for alle har ingenting å si. 

I utgangspunktet kan barna få støtte til én aktivitet, men det er ingenting i veien for å bytte aktivitet etter en stund hvis man finner ut at man har lyst til det. 

Prosjektet ønsker fortrinnsvis å inkludere barna i organiserte fritidsaktiviteter. 

Hva skjer etter at du har meldt inn behov? 

Dersom du har krysset av for behov for støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter, vil du få tilsendt en e-post fra Røde Kors med prosjektleders kontaktopplysninger. 

Her vil du også få videre informasjon om hvordan du kan hjelpe barna inn i en aktivitet, og hvordan vi kan bli fakturert. Fakturering skal skje direkte mellom den enkelte aktivitet (forening, klubb, lag) og prosjektet, og skal ikke skje via familien.

Det er viktig at du som påmelder kontakter prosjektleder etter du har fått tilsendt e-post. Slik kan vi sammen bistå familien og håndtere det praktiske rundt påmelding til den enkelte aktivitet.

Søknadsskjema FFA

For alle spørsmål om ordningen kontakt: fritid@redcross.no, eller vakttelefon: 93 42 44 30.