En mann snakker i satelittelefon mens en Røde Kors-frivillig ser på

Oppsporingstjenesten

Røde Kors arbeider for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og konflikt. Vi forsøker å finne eller spore opp slektninger, familiemedlemmer og venner.

Hvis du har mistet kontakten med et familiemedlem på grunn av krig, konflikt eller katastrofe, kan Røde Kors starte søk etter den savnede.

For information in other languages click here

Oppsporingstjenesten bistår alle, uavhengig av kjønn, alder, politisk tilhørighet, statsborgerskap, etnisk eller religiøs tilhørighet. Tjenesten er gratis.

 

Taushetsplikt

Røde Kors har taushetsplikt. Denne er absolutt og gjelder for all informasjon Røde Kors mottar. Dette innebærer at vi ikke gir opplysninger til UDI, politi, offentlige eller private organer, uten uttrykkelig tillatelse fra ettersøkeren eller dennes representant.

Dersom krig, konflikt eller katastrofe ikke er grunnen til at kontakten er brutt kan Frelsesarmeen være til hjelp. I noen land er situasjonen dessverre slik at Røde Kors ikke kan lete. Det kan være politiske eller sikkerhetsmessige grunner til dette.

Hvis du er blitt borte fra familien din på flukt mot Europa, og ikke vet hvor de befinner seg, kan ikke Røde Kors lete etter dem. De vi derimot kan gjøre, er å registrere deg i bildedatabasen Trace the face. På den måten blir du synlig for den du savner. Kjenner de igjen bildet av deg, kan de kontakte Røde Kors. Vi vil da spørre deg om du vil ha kontakt med den som leter. 

Kontakt Oppsporingstjenesten i Røde Kors for å få vite om landet det skal letes i er tilgjengelig for oppsporing.

Kontakt oss

Trenger du hjelp til å opprette kontakt med familien din fordi dere er kommet bort fra hverandre i krig, konflikt eller katastrofe? Henvend deg til:

Oppsporingstjenesten
Telefon: +47 22 05 40 00
E-post: tracing@redcross.no
Besøksadresse: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

 

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Når kan Røde Kors hjelpe meg å finne en savnet?

Jeg vet hvor den savnede er

Jeg vet ikke hvor den savnede er

Kan det være farlig for den som blir lett etter?

Sende Røde Kors-meldinger

Oppsporing tilknyttet Annen verdenskrig

Når får jeg svar fra Røde Kors?

Information in other languages