En mann sitter med hodet i hånden foran en dataskjerm. I bakgrunnen står en mann fra Røde Kors. Vis bildetekst
(Foto: ICRC)

Oppsporingstjenesten

Røde Kors arbeider for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre som følge av krig, konflikt, katastrofe eller migrasjon.

Illustrasjons tegning

Information in other languages

Viktig melding!

Er du en av dem som har meldt noen savnet gjennom Oppsporingstjenesten i Røde Kors etter 2010?

Have you reported anyone missing through the Red Cross? Information in English here.

Den 18. januar ble det oppdaget et datainnbrudd hos en dataleverandør til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Datainnbruddet fant sted hos et eksternt IT-selskap i Sveits og omhandlet personopplysningene til mer enn 515 000 mennesker over hele verden, inkludert personer som har kontaktet Norges Røde Kors for å spore opp savnede verden over. Dette betyr at noen utenfor Røde Kors kan ha fått tilgang til dine personopplysninger. Det er uklart hvem som står bak dette dataangrepet, men så langt er ingen informasjon lekket ut eller offentliggjort.

Lenke til mer informasjon om datainnbrudd på ICRC sin nettside.

Hva kan dette bety for deg?

Vi kjenner enda ikke til omfanget og virkningen av dataangrepet, men det jobbes intensivt med undersøkelser og vurdering av risiki og konsekvenser.

 Vi ber deg være spesielt oppmerksom på følgende:

  • Vær oppmerksom på såkalt "phishing", som er en måte å lokke frem sensitive eller personlige opplysninger på, for eksempel passord eller kortnummer.
  • Hvis du mottar tekstmeldinger eller e-poster fra en mistenkt avsender, som gir seg ut for være fra Røde Kors og ber deg om personlig informasjon, må du ikke svare på meldingen.
  • Ikke videresend den, slett den
  • Svar aldri på denne typen meldinger eller oppgi personlige opplysninger til ukjente avsendere.

 

Hva skjer videre?

Dette dataangrepet er veldig alvorlig og blir behandlet deretter.  ICRC jobber nå tett sammen med de berørte nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger for å få et klart bilde av hendelsesforløpet og omfanget av angrepet.

Det viktigste for oss er datasikkerhet og beskyttelse av ditt personvern. Det er investert i sterke sikkerhetssystemer og det samarbeides tett med anerkjente selskaper for å opprettholde høye standarder for databeskyttelse og overvåking.

Vi gjør alt vi kan for at dette ikke skjer igjen. For å forhindre ytterligere datainnbrudd er det berørte systemet lukket.

Det jobbes med å få alle data over til et nytt system for å sikre at søk etter savnet familie kan fortsette. Vi tar imot nye oppsporingssaker som vanlig.

Vi er tilgjengelig for deg som har spørsmål rundt dette og Oppsporingstjenesten kan treffes på telefon 22054000 eller tracing@redcross.no

Hvis du har mistet kontakten med et familiemedlem, en slektning eller venner på grunn av krig, konflikt, katastrofe eller migrasjon kan Røde Kors starte søk etter den savnede. Oppsporingstjenesten bistår alle, uavhengig av kjønn, alder, politisk tilhørighet, statsborgerskap, etnisitet eller religiøs tilhørighet, og tjenesten er gratis. 

Dersom kontakten er brutt som følge av andre grunner enn krig, konflikt, katastrofer eller migrasjon kan Frelsesarmeen være til hjelp.

I noen land er situasjonen dessverre slik at Røde Kors ikke kan lete etter savnede, som følge av politiske eller sikkerhetsmessige grunner. Kontakt Oppsporingstjenesten i Norges Røde Kors for å få vite om landet det skal letes i er tilgjengelig for oppsporing.

Kontakt oss

Oppsporingstjenesten

Telefon: +47 22 05 40 00
E-post: tracing@redcross.no
Besøksadresse: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Ofte stilte spørsmål (FAQ)