- Et varmere samfunn med Flyktningkompis

Flyktningkompis vil bidra til et varmere samfunn. Det er både Røde Kors Ungdom-leder Mawra Mahmood og frivillige Edvarda Webster Munthe-Kaas sikre på.

 

Røde Kors Ungdoms aktivitet Flyktningkompis vil koble norsk ungdom med unge flyktninger. For mange flyktninger og migranter er det utfordrende å klare å etablere seg i det norske samfunnet, mener Røde Kors Ungdom-leder Mawra Mahmood.

- Det er her Røde Kors Ungdom kommer inn. Flyktningkompis gjør det mulig for unge flyktninger i Norge å etablere et nettverk, og lære om språket og kulturen ved å være sammen med norske unge frivillige, sier Mahmood. 

Hun mener at fordommer og skepsis vil bli brutt ned når koblinger skjer på tvers av kulturer - og slik vil Flyktningkompis styrke den sosiale sameksistensen.

- Flyktningkompis er en aktivitet som uten tvil vil bidra til et varmere samfunn, mener Mahmood.

- Vi ser at det ofte trengs mer av den normale, hverdagslige "kompis"-kontakten med lav terskel. En kontakt hvor man spiller hverandre gode og har en gjensidig utveksling av kultur, hobbyer og kompetanse.

Innovasjon og entreprenørskap er hverdagskost, og nettverking står på agendaen til samtlige bedrifter. Mahmood ønsker derfor at næringslivet skal være i stand til å se verdien i kontaktpunktet Røde Kors Ungdom er med på å skape, og være en del av det.

- Verdien som ligger i kontakten mellom to mennesker er umålbar. Det er mennesker som bygger samfunnet, mennesker som er de faktiske bærebjelkene.

Å bli flyktningkompis handler om å bare være litt kompis.

- Det kan man lett gjøre ved et smil, en pasning på fotballbanen, et håndtrykk, ved å gi ansvar. Å gi av seg selv for å løfte noen andre og få dem til å føle seg verdsatt.

- Kan være vanskelig å bli kjent

Edvarda Webster Munthe-Kaas er 18 år og går Valler videregående skole i Bærum. Hun har vært frivillig i Røde Kors Ungdom i to år. Nå er hun klar for å bli flyktningkompis.

- Det kan være vanskelig for folk som er nye i et land å bli kjent med nye mennesker. Dette fikk jeg selv erfare da jeg var på skoleutveksling i England, men det var selvfølgelig ikke helt det samme, sier Munthe-Kaas, som likevel kjente på følelsen av å ikke kjenne noen. 

- Derfor var Flyktningkompis noe jeg umiddelbart visste at jeg ville være med på.

Det på ha muligheten til å skape nye vennskap og hjelpe til med integrering og trygghet for nylig bosatte unge flyktninger er viktig for Munthe-Kaas. 

- Det kan være vanskelig å lære normer, regler og holdninger i et helt nytt samfunn. Det å være flyktningkompis gir en mulighet til å hjelpe folk inn i samfunnet på en fin måte - gjennom vennskap. Det er dette jevnbyrdige forholdet som er så bra med Flyktningkompis - man kan lære om andre kulturer samtidig som man hjelper flyktninger inn i samfunnet. Og alt dette skjer gjennom kameratskap.

På sikt er ikke Munthe-Kaas i tvil om at Flyktningkompis blir av stor betydning for unge flyktninger.

- Drømmen er jo at aktiviteten bidrar til et bedre samfunn. At flyktninger blir bedre integrert, og at norske ungdommer lærer mer om andre kulturer og blir mer åpne mot nye mennesker.