15 fargerike år

Ungdomsdelegatprogrammet fyller femten år, og jubileet ble behørig markert.

Det er 15 år siden de første ungdomsdelegatene fra Jamaica kom til Norge og fra Norge til Jamaica, Azerbajan, og Libanon. Dette la grunnlaget for ungdomsdelegatprogrammet. Norges Røde Kors har utvekslet 205 unge frivillige med 12 nasjonalforeninger gjennom ungdomsdelegatprogrammet. 

Røde Kors Ungdom feirer i anledning 15-årsjubileet alle de mange fantastiske ungdomsdelegatene som de siste 15 årene har bidratt til å styrke unge frivilliges kapasitet til å møte lokale humanitære behov på distrikts- og lokalt nivå i Norge og i Jamica, Azerbajan, Libanon, Kenya, Sudan, Armenia, Colombia, Nepal, Rwanda, Zimbabwe, Lesotho og Madagaskar.

Lørdag 19. november gikk startskuddet av markeringen med en feiring for, av og med ungdomsdelegater og koordinatorer fra 14 av 15 kull. Tidligere ungdomsdelegater som utvekslet fra Nepal, Libanon, Armenia og Sudan var også til stede. Gjestene gjenspeilet bredden og mangfoldet til programmet.

kake2
Kake ble det også!


Om det var ett, to eller ti år siden utvekslingsåret, var det tydelig at erfaringen som ungdomsdelegat har bidratt til å forme livet, drømmene og videre karriere for de aller fleste. Slike markeringer og alumninettverket gjør at minnene og det frivillige engasjementet lever videre. Et eksempel er Taha Hussein Ahmad som var ungdomsdelegat fra Sudan til Norge i år 2008/2009. I dag er han bosatt i Oslo og driver organisasjonen "Fra tigging til trygghet", i samarbeid med sin norske kone, Ingvild, som var ungdomsdelegat i Sudan. I januar reiser hele familien til Sudan for å blant annet fortsette dette arbeidet. Mange har også blitt værende i Røde Kors, enten som frivillig eller ansatt. Marte Jæger var ungdomsdelegat fra Norge til Colombia i år 2006/2007, og fikk deretter jobb i internasjonal avdeling og er i dag ansatt i organisasjonsavdelingen til Norges Røde Kors.

Joakim Hauge, representant for det første kullet som reiste ut som ungdomsdelegater i september 2001, satte ord på ungdomsdelegatprogrammets aktualitet i et globalt samtidsperspektiv, hvor medmenneskeligheten og solidariteten er viktige i en verden hvor frykten vokser. Røde Kors Ungdom bygger med ungdomsdelegatprogrammet broer mellom nasjoner, kulturforståelsen økes og verden gjøres mindre og mer tilgjengelig for flere. Programmet er verdiskapende og setter fokus på ungdoms stemme og rett til deltagelse og medvirkning i samfunnet på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Ikke minst berører vi enkeltindivider som inspireres til å gjøre en forskjell. Ikke bare i dag, men i mange år fremover.

Jubileumsmarkeringen fortsetter i de 12 partnernasjonalforeningene og her i Norge.

Bli med på feiringen på sosiale medier via #YDEP15years!