Ungdomer på årsmøte i Røde Kors Ungdom som rekker sine delegasjonsskilt i været Vis bildetekst
Foto: Røde Kors Ungdom, votering under årsmøtet 2021

Årsmøte i Røde Kors Ungdom 2021

I helgen gjennomførte Røde Kors Ungdom sitt Årsmøtet.

Årsmøtet er Røde Kors Ungdom sitt øverste beslutningstagende organ. Årsmøtet ble i år gjennomført fysisk på Thon Hotell Oslo Airport ved Gardermoen 29. - 31. oktober. 11 distrikter var representert med delegater og observatører. I tillegg var medlemmer av kontrollkomiteen tilstede, samt President Thor Inge Sveinsvoll og Landsrådsleder Omsorg Pernille Backer Lemming.  På møtet ble Handlingsplanen for 2022 behandlet og innsendte resolusjoner vedtatt. Utenforskap og ensomhet blant barn og unge prioriteres videre i Handlingsplanen for 2022, og Røde Kors Ungdom vil fortsette å jobbe med å implementere kjerneaktiviteten Treffpunkt i lokalsamfunn rundt i Norge.

Det ble også valgt nye medlemmer til Landsrådet. Landsrådet for 2021-2022 består nå av:
Leder: Solveig Ugland                         
Organisatorisk nestleder: Mia Kristine Røkke Eidem
Politisk nestleder: Azra Numanovic
Medlem: Ariel Elizabeth Georgsen Espevoll
Medlem: Benedicte Fagervoll
Medlem: Ingolf Stenskrog
Medlem: Benedicte Andersen
Varamedlem: Dina Tjelmeland Adeler
Varamedlem: Jan Magne Helgese

Landsråd Røde Kors Ungdom 2021-2022

Årsmøtet ble avsluttet med festmiddag og Henry-utdeling. Henry-utdelingen kårer og hedrer den frivillige innsatsen blant de frivillige og tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom. Kandidater til Henry-utdelingen nomineres av frivillige og tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom, og vinner blir kåret av en komité bestående av medlemmer av Landsrådet. I år gikk prisene til

  • Årets Henry: Jon Atle Rise, Sogn og Fjordane
  • Årets lokallag: Bergen Røde Kors Ungdom
  • Årets distrikt: Troms Røde Kors Ungdom
  • Årets Treffpunkt: Skedsmo Røde Kors Ungdom
  • Årets SoMe-lag: Kristiansand Røde Kors Ungdom
  • Årets beredskapsinnsats: Akershus Røde Kors Ungdom
  • Årets koronaaktivitet: Karmøy Røde Kors Ungdom
  • Årets klimainnsats: Kristiansand Røde Kors Ungdom
  • Årets nykommer: Treffpunkt Student, Bergen Røde Kors Ungdom

Årets Henry-vinnere 2021

Les mer om arbeidet og de styrende dokumentene til Røde Kors Ungdom her.