Bli Kompis!

Vi trenger alle en kompis. Røde Kors Ungdom kobler unge flyktninger sammen med en kompis i deres lokalsamfunn.

Ungdom som kommer til Norge som flyktninger kan være i en ensom og vanskelig livssituasjon. Mange er helt alene og kjenner ingen i lokalsamfunnet. Vi vet at unge flyktninger trenger trygghet, omsorg, og å kunne leve et mest mulig normalt liv og få venner i et nytt lokalsamfunn.

Rachel Yherese Stølan er ny nasjonal prosjektkoordinator for Kompis. Sammen med landsrådet har hun overordnet ansvar for prosjektet.

Vil bli kjent med norsk ungdom

- Flyktningkompis er en arena der flyktninger kan møte jevnaldrende norske ungdommer, sier Espen.

- Der kan de bedrive den aktiviteten de ønsker, lære av hverandre, og være litt kompis.

I samtale med flyktningungdom er det ofte et stort ønske å bli kjent med norsk ungdom på egen alder.

- De vil rett og slett være sammen med jevnaldrende. Dette er jo veien til å forstå norsk ungdomskultur, få et sosialt nettverk og leve et normalt ungdomsliv som andre gjør, sier Trine.

Behovet for Flyktningkompis kommer med andre ord fra flyktningungdommene selv, etter flere møter med dem på asylmottak, skoler og møteplasser.

- Mange av disse ungdommene er ikke vant til å tenke på fritid på den måten vi gjør. Det er masse aktiviteter de aldri har prøvd seg på eller kanskje ikke vet hva er eller at det i det hele tatt eksisterer. Da vil vi prøve å legge til rette for at disse møtene skal skje og at disse møteplassene skal finnes, sier Trine.

- En enklere vei inn

I praksis vil Flyktningkompis-prosjektet innebære det flyktningene og kompisene selv ønsker, med enkelte retningslinjer i forkant. Espen forteller at målet er å gi det meste av ansvaret til kompisgjengen selv.

- Det blir basert på egne interesser og ferdigheter, hva ungdommene selv ønsker å bedrive tiden med. Det trenger ikke være noe fancy, det handler egentlig bare om å kose seg sammen.

Røde Kors Ungdoms mål med Flyktningkompis-prosjektet er å lettere tilrettelegge for tidlig integrering og inkludering.

- Målet er at folk skal ha en enklere vei inn i det norske samfunnet, og bli integrert. Alle parter skal kunne lære noe av de relasjonene som oppstår, sier Espen. 

- Hvis vi kan tilrettelegge for at mennesker skal møtes og lære å kjenne hverandre, utveksle erfaringer og ha det gøy sammen, tror jeg vi får et mye mer åpent og kjærlighetsfylt samfunn, sier Trine.

Flyktningkompis rulles ut i høst, men vil overlappe med mange tilfeller av lignende eksisterende aktiviteter i hele landet. Det skal være lett å finne fram til Flyktningkompis, uansett hvor du bor i landet.

Ønsker du å bli Flyktningkompis kan du melde deg som frivillig, kontakte Røde Kors der du bor eller selv starte aktivitet der du bor.

Bli frivillig i Røde Kors Ungdom