Bli med og bidra til sosiale møteplasser for ungdom!

Vil du være med på Røde Kors Ungdom sitt arbeid med å skape sosiale møteplasser for ungdom?

Sosiale møteplasser

Røde Kors Ungdom ønsker å opprette et utvalg for sosiale møteplasser for å styrke og utvikle aktiviteten og sikre at sosiale møteplasser-aktiviteten er bærekraftig og møter lokale humanitære behov på den beste måten. Gruppen vil samarbeide tett med hovedkontoret i Røde Kors Ungdom.

Kropp og prestasjonspress

Sosiale møteplasser er et av satsningsområdene til Røde Kors Ungdom i 2016. Ungdomshøringene Røde Kors Ungdom gjennomførte i 2013 viste at ungdom i Norge opplever usikkerhet og stress i hverdagen som følge av prestasjonspress, kroppspress og et ønske om å være en del av et fellesskap. Andre årsaker til utfordringer blant ungdom er ensomhet, utenforskap, mobbing og identitet.

Det at ungdom står utenfor sosialt miljø, arbeidsliv, utdanning og politisk deltakelse er en utfordring. Røde Kors Ungdom arbeider for inkludering uansett etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, helse og livssyn, gjennom å skape møteplasser for all ungdom. Røde Kors Ungdom ønsker å møte disse behovene med sine sosiale møteplass-aktiviteter.

Bli med i utvalg

For å bli med i utvalg for sosiale møteplasser trenger du ikke tidligere erfaring fra Røde Kors, men du må være motivert for arbeide med å utvikle sosiale møteplasser-aktiviteten. Du vil få opplæring i Røde Kors sine verdier og Røde Kors Ungdom sitt arbeid med sosiale møteplasser.

Krav og forventninger

- Du er mellom 16 og 30 år
- Du identifiserer deg og opptrer i tråd med Røde Kors' verdigrunnlag
- Det er en fordel om du har erfaring fra en sosial møteplass
- Det er en fordel om du har organisasjonserfaring
- Trives med å jobbe i team og selvstendig
- Delta på utvalgsmøte minimum hver 2.måned
- Det må påberegnes noe reising. Utgifter tilknyttet aktiviteten vil bli dekket.

Arbeidsoppgaver

- Utvikle/samle gode verktøy for aktiviteten
- Se på nye muligheter for hvordan aktiviteten skal organiseres
- Kvalitetssikre at aktiviteten møte faktiske humanitære behov
- Bistå i å sikre aktivitetens bærekraftighet

Vi tilbyr:

- Erfaring med praktisk organisasjonsarbeid
- Attest/referanse fra Røde Kors Ungdom
- Opplæring i Røde Kors Ungdom sitt arbeid med sosiale møteplasser
- Utgifter tilknyttet aktivitet blir dekket

Skriv en tekst på maks en A4-side om hvorfor du er motivert til å bli med i utvalg for sosiale møteplasser og send den sammen med CV til rådgiver på ung helse norunn.hexeberg@redcross.no

Har du spørsmål, ta kontakt på 971 16 967. Søknadsfrist er 25.08.2016.