Er du en fotballkompis?

Streetfootball Norway starter pilotprosjektet Fotballkompis for å integrere unge flyktninger. Røde Kors Ungdom er med på laget.

Illustrasjonsbilde fra Røde Kors Ungdoms Landsleir 2016

- Fotballkompis skal bli et unikt fotballprosjekt hvor ti norske ungdommer går sammen med ti unge flyktninger med oppholdstillatelse og danner et fotballag, sier Rolf Choi Tenold, daglig leder i Streetfootball Norway.

- Det overordnede målet er sosial inkludering og integrering, og fotballmessig er målet å delta i Norway Cup med laget neste år.

Rolf Choi Tenold

I praksis vil Fotballkompis kunne deles inn i tre faser. Først og fremst kommer den sosiale inkluderingen, hvor ungdom kan møtes og lære av hverandre. I fase to kommer fotballen inn som metode, med kursing fra Norges Fotballforbund. I siste fase er ønsket å koble inn jobbrekruttering blant de unge flyktningene i samarbeid med hovedsponsoren Rema 1000 og Reitangruppen.

- I tillegg vil vi bruke Fotballkompis-laget som en mulighet til å koble unge flyktninger opp mot norske fotballklubber, sier Tenold.

Tenold vil fungere som prosjektleder for Fotballkompis, og utgjør i tospann med Erik "Myggen" Mykland prosjektets trenerteam.

Mål om integrering

Tenold kaller Fotballkompis en spesialvariant av Røde Kors Ungdoms aktivitet Flyktningkompis - med samme mål og mal, men ulik metode.

- Vi bruker den samme integreringsmodellen, ved å koble unge flyktninger opp mot norske frivillige.

Bakgrunnen er med andre ord den nøye utprøvde tesen om fotball som et universelt språk.

- Man trenger ikke snakke samme språk eller ha samme sosiale bakgrunn på treningsfeltet, man stiller på samme vilkår. Men vi ønsker jo en toveiskommunikasjon, hvor de norske unge frivillige kan lære av erfaringene og opplevelsene som flyktningene har med seg, og det er selvfølgelig et mål at flyktningene kan bli godt integrert i samfunnet gjennom samvær med flink norsk ungdom.

For pilotprosjektets del er målgruppen gutter i alder 17-18 år, men det er også et mål å etablere jentelag. Alderen er satt med tanke på jobbrekruttering og Norway Cups øvre aldersgrense på 19 år.

Vil spre til resten av Norge

Pilotprosjektet foregår i Oslo, og Tenold lover at spredning av prosjektet er målet.

- Målet er å først etablere et sterkt pilotprosjekt, hvor vi kan utvikle en metode som enkelt kan benyttes alle andre steder. Både i Norge og eventuelt også internasjonalt.

- Hvordan ser prosjektet ut om et par år?

- Et av de beste forslagene er at vi innen tre år har en nasjonal turnering, for eksempel med ti Fotballkompis-lag fra rundt i Norge. Og det skal naturligvis også ha blitt en god arena for integrering, sier Tenold.

Å se ungdom lykkes har alltid vært en viktig drivkraft for Streetfootball Norway, også i dette prosjektet.

- Om vi kan hjelpe noen fra null til en eller fra ni til ti spiller ikke så stor rolle, det er det å se at de vokser som er viktig. Vi vil bidra til noen gode suksesshistorier om integrering i Norge!

Pilotprosjektet for Fotballkompis vil foregå i Oslo og bestå av ti norske gutter og ti unge flyktninger. Synes du dette høres interessant ut, eller vet du om noen som kunne hatt glede og nytte av dette prosjektet, kontakt Rolf Choi Tenold på choi@streetfootball.no.